KlimaatKet

De KlimaatKet werkt samen met scholieren aan een duurzame leefomgeving

Stad Vilvoorde lanceerde op 20 februari 2018 de KlimaatKet. Zijn missie is om aan kinderen van de 3de graad lager onderwijs duidelijk te maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutraal Vilvoorde.

Bezoek uit de toekomst

De KlimaatKet komt uit het jaar 2050, het jaar waarin Vilvoorde volledig klimaatneutraal is. Zijn doel is om de huidige generatie te doen samenwerken aan een duurzame stad. Hij oogt erg futuristisch: op zijn jas zitten zonnepanelen die zonne-energie opslaan, hij draagt milieuvriendelijke kledij en met zijn VR-bril kan hij producten scannen en controleren hoe duurzaam ze zijn. De KlimaatKet weet als geen ander wat de scholieren kunnen doen voor hun omgeving. Hij zet ze ook aan het werk, want aan het eind van de les krijgen de scholieren een opdracht. Op die manier kunnen zij al op jonge leeftijd hun steentje bijdragen.”

Klimaatket 2.0

Na het succes van de eerste 2 klimaatketcampagnes starten we in schooljaar 2023-2024 met een vernieuwde versie gebaseerd op de werven van het lokaal energie en klimaatpact (LEKP).

Het ene schooljaar zetten we in op workshops rond groen en water en het volgende schooljaar zijn de thema’s energie en mobiliteit. Op deze manier krijgen de leerlingen in het 5de en 6de leerjaar een volledige klimaatketcampagne gebaseerd op de 4 doelstellingen van het LEKP. We zien bij elke campagne het aantal deelnemende klassen verhogen waardoor we meer klimaatketscholen kunnen verwelkomen en we onze volwassenen van morgen al op jonge leeftijd met hun klimaatbewuste toekomst leren omgaan.