Kritisch Denken

We leven in een complexe, superdiverse, maar helaas soms ook heftig gepolariseerde samenleving met 101 verschillende meningen, levensovertuigingen, religies, belangen, (etnisch-culturele) achtergronden,
opvattingen, ...

Nochtans willen we meer dan waarschijnlijk allemaal hetzelfde: elkaar begrijpen en op een fijne, harmonieuze manier kunnen samenleven. Met het project ‘Kritisch Denken' hopen we hier een steentje aan te kunnen bijdragen door mensen uit te nodigen om kritisch en genuanceerd te laten denken over de samenleving en de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Dat doen we aan de hand van interessante lezingen en debatten, film of theater die een of meer van die maatschappelijke kwesties belichten.

Dinsdag 6 december 2022: documentaire ‘Future Shocked’

We starten de ‘Kritisch Denken’-reeks met de documentaire ‘Future Schocked’, een absolute must-see voor iedereen die wil begrijpen hoe we in de huidige gepolariseerde tijden zijn terechtgekomen.

De film legt in een tijdspanne van 2 uur haarfijn uit vanwaar deze gespannen debatten over klimaat, gender, religie of ras vandaan komen en hoe we hier een antwoord op kunnen bieden.

Wij bieden de voorstelling van deze documentaire gratis aan op dinsdag 6 december om 19.30 uur in cc Het Bolwerk.

Tickets kan je reserveren via deze link.

Bekijk hier de trailer van de documentaire.

Voorjaar 2023: 6 avonden ‘Kritisch Denken’

Net als bij de vorige editie in 2020 biedt ‘Kritisch Denken’ in het voorjaar 3 lezingen/debatten en 3 films aan. Het overkoepelende thema van de lezingen/debatten is ‘polarisering in de maatschappij’. De films belichten allerlei maatschappelijke thema’s die niet per se een link hebben met het overkoepelende thema van de lezingen/debatten.

Lezingen/debatten:

  • Dinsdag 7 februari: lezing ‘polarisatie als verrijking of bedreiging?’ – Christophe Busch (directeur Hannah Arendt Instituut)
  • Woensdag 15 februari: (programma nog niet bekend)
  • Dinsdag 28 februari: debat ‘Staat onze liberaal-democratische samenleving op de helling?’ – met o.a. Dyab Abou Jahjah (o.a. auteur van Verlichting onder Vuur) en Fouad Gandoul (politicoloog en columnist)

De lezingen zijn gratis, maar vooraf een gratis ticket reserveren is wel vereist. Wie deelneemt aan een gratis lezing, kan naar keuze nadien ook gratis naar een van de 3 Kritisch Denken-films gaan.

De lezing van 7 februari vindt plaats in de stadsfeestzaal in het Stadhuis. De andere 2 lezingen vinden plaats in cc het Bolwerk.

Films:

  • Zaterdag 4 maart: (film nog niet bekend)
  • Maandag 20 maart: (film nog niet bekend)
  • Zondag 26 maart: (film nog niet bekend)

Alle films worden vertoond in cc het Bolwerk.

Praktisch

Meer info en mogelijkheid om gratis tickets te reserveren volgt later.

Sfeerbeelden Kritisch Denken 2020