Kritisch Denken

We leven in een complexe, superdiverse samenleving met veel verschillende meningen, levensbeschouwingen, geloofsovertuigingen, belangen, (etnisch-culturele) achtergronden, opvattingen, …

Die samenleving staat de laatste jaren meer en meer onder druk en lijkt soms zelfs helemaal de trappers kwijt te raken. Maatschappelijke debatten worden op het scherpst van de snee gevoerd, iedereen verkondigt zijn eigen morele gelijk, populisme en extremisme steken de kop op en ‘de ander’ heeft het altijd gedaan.

In die omstandigheden is het niet altijd even makkelijk om tot een vreedzame samenleving te komen. Nochtans willen we meer dan waarschijnlijk allemaal hetzelfde: met wederzijds begrip en respect op een fijne, harmonieuze manier kunnen samenleven.

Stad Vilvoorde vraagt zich af hoe we deze negatieve tendens kunnen tegengaan. Aan de hand van lezingen, debatten en filmvoorstellingen nodigen we iedereen uit om kritisch en genuanceerd te denken en proberen we een antwoord te vinden op de vraag hoe we kunnen verbinden in plaats van mekaar met de vinger te wijzen.

Het programma van Kritisch Denken voor 2024 staat nog niet vast. Meer info volgt later.