Kritisch Denken

We leven in een complexe, superdiverse samenleving met veel verschillende meningen, geloofsovertuigingen, belangen, (etnisch-culturele) achtergronden, ideologisch gekleurde denkbeelden, levensbeschouwingen, …

Die samenleving staat de laatste jaren meer en meer onder druk en lijkt soms zelfs helemaal de trappers kwijt te raken. Maatschappelijke debatten worden op het scherpst van de snee gevoerd, iedereen verkondigt zijn eigen morele gelijk, populisme en extremisme steken de kop op en ‘de ander’ heeft het altijd gedaan.

In die omstandigheden is het niet altijd even makkelijk om tot een vreedzame, democratische samenleving te komen. Nochtans willen we meer dan waarschijnlijk allemaal hetzelfde: met wederzijds respect en begrip voor elkaar op een aangename, harmonieuze manier samenleven.

Stad Vilvoorde vraagt zich af hoe we deze negatieve tendens kunnen tegengaan. Aan de hand van lezingen, debatten en filmvoorstellingen nodigen we iedereen uit om kritisch en genuanceerd te denken en proberen we een antwoord te vinden op de vraag hoe we kunnen verbinden in plaats van mekaar met de vinger te wijzen.

Voorjaar 2024: 4 avonden ‘Kritisch Denken’

In het kader van ‘Kritisch Denken’ organiseert stad Vilvoorde dit voorjaar 2 debatten en 2 films. De debatten zijn gratis, maar online inschrijven is wel vereist. Wie zich inschrijft voor een debat, kan ook een gratis ticket reserveren voor een film naar keuze.

Debatten

  • Debat 1 - dinsdag 6 februari (19.30 uur): “Israël/Palestina: een (on)oplosbaar conflict?” Debat Met Khalid Benhaddou (imam, auteur, denker), Inge Vrancken (journalist VRT) en Brigitte Herremans (Midden-Oosten-expert)
    Gespreksleiding door Willem Van Mullem (journalist VRT – Terzake) - Inschrijvingen afgelopen.

  • Debat 2 - dinsdag 20 februari (19.30 uur): “Amir Bachrouri gaat in gesprek met Mark Elchardus over onze superdiverse samenleving.” Debat met Amir Bachrouri (columnist, auteur) en Mark Elchardus (socioloog, auteur, columnist)
    Gespreksleiding door Willem Van Mullem (journalist VRT – Terzake) - klik hier voor meer info en inschrijvingen.

Films

Alle debatten en films vinden plaats in cc Het Bolwerk. Wie zich inschrijft voor één van de gratis debatten en kiest voor een gratis ticket voor één van deze films, hoeft geen ticket meer te kopen via de website van cc Het Bolwerk. Je gratis ticket kan je in ontvangst nemen op de avond van de lezing waarvoor je ingeschreven bent.