Kunstonderwijs

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Groenstraat 21
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 32 81
Fax: 02 251 32 81
E-mail: directie.academie@sovilvoorde.be - secretariaat.academie@sovilvoorde.be
Url: http://www.academievilvoorde.be

Stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels
Spiegelstraat 62
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 51 51
Fax: 02 253 71 17
E-mail: directie.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.besecretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be
Url: www.academiebeeldendekunstenvilvoorde.be