Kwaliteit huurwoning - info voor huurder

Kwaliteit huurwoning

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de regelgeving.

Minimale woningkwaliteitsnormen

Een woning die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet is niet conform en komt mogelijks in aanmerking voor een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

Lees er hier meer over.

Wat als mijn woning niet in orde is?

Als de woning die u huurt gebreken vertoont, kunt u een aantal stappen ondernemen die we hier verder beschrijven.

Administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Heeft uw woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op uw klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kunt u naar de gemeente gaan en een formeel verzoek indienen om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten.

Waarschuwingsprocedure

Sinds 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen om de waarschuwingsprocedure op te starten.

Wat doet de wooninspectie?

De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen in Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met zeer ernstige kwaliteitsproblemen (ernstige vormen van krotverhuur) en doet dat volgens vastgestelde prioriteiten.


Wat als uw woning niet in orde is

Een ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woning is zonder herstel van de vastgestelde gebreken niet geschikt om te bewonen.

Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen kan je terugvinden via deze link.