Laadinfrastructuur

Stad Vilvoorde trekt volop de klimaatkaart. Daarom wordt op het Vilvoords grondgebied in samenwerking met Fluvius elektrische laadinfrastructuur voorzien. Via deze link kan je een laadpaal in je buurt terug vinden.

Wens je een elektrische laadpaal in je buurt aan te vragen? Dan kan dit via de website paalvolgtwagen.be.

Het principe dat wordt gehanteerd is 'paal volgt wagen'. Dit wil zeggen dat de laadpalen in de omgeving van een aanvrager worden geplaatst. De exacte locatie van de laadpaal zal afhangen van de optimale invulling van de openbare ruimte en door onze partner Allego in overleg met de stad worden vastgesteld. De uiteindelijke locatie van de laadpaal bevindt zich in ieder geval binnen een straal van 500 meter van het woon- of werkadres van de aanvrager. Er zijn een aantal criteria die worden gehanteerd: 

  • er is geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren;
  • de elektrische wagen heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accucapaciteit; 
  • binnen een straal van 500 meter van het adres van aanvrager is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland. 

Allego toetst samen met de stad of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De stad bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. Daarbij wordt gekeken naar het aanwezige 400V-net, de mogelijkheden voor clustering van oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen. Bij het vastleggen van de locaties werd gekeken naar een spreiding over de verschillende wijken alsook het plaatsen van de laadpunten op gebundelde parkeerplaatsen.

Je kan via de 400V-netkaart kijken of het netwerk in je buurt al is aangepast.