Landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos

Rustig kabbelend, maar zo belangrijk in de erg verstedelijkte zone van de Noordrand, is het waterloopje de Trawool. Ze ontspringt in Machelen, stroomt via het Floordambos en het Peutiebos naar Vilvoorde waar ze uitmondt in de Zenne.

De natuur in de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool krijgt het zwaar te verduren. Ze ziet af van de vele stedelijke ontwikkelingen en de verkeersdrukte.

Met het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos willen we de natuur helpen. We geven beken meer ruimte en verbinden de grote natuurgebieden die langs de beken liggen opnieuw met elkaar. Voor mens en dier maken we het gebied aangenamer en meer leefbaar. We zorgen o.a. voor veilige wandelpaden, oversteekplaatsen en faunapassages. We maken een ‘ecoveloduct’ die van Floordambos en Peutiebos terug één geheel maken. Samen met enkele partners werken we bij de ontwikkeling van de CAT-site aan een groen netwerk rond de valleien van de Trawool en de Vondelgracht.

Eind december keurde de Vlaamse Regering, op aangeven van de bevoegde minister Zuhal Demin, het het landinrichtingsplan 'Woluwe-Trawool-Floordambos' goed.

Meer info over het landinrichtingsplan vindt u hier.

De volledige brochure is beschikbaar via Publicaties Vlaanderen.

Als speerpunt starten we met de inrichting van een bermbrug (‘ecoveloduct’) ter hoogte van de brug van de Ravaartstraat over de E19.

Bermbrug Ravaartstraat

We richten de Ravaartstraat veilig in voor de recreant. De vrijgekomen ruimte biedt vele kansen voor natuur.

Openbaar Onderzoek

Van 4 februari 2023 tot en met 5 maart 2023 loopt er via onze stad en de gemeente Steenokkerzaal een openbaar over de omvorming van de Ravaartstraat met het oog op het bevorderen van de voetgangers- en fietsvoorzieningen.

U kan de documenten inkijken via het omgevingsloket of op de website van stad Vilvoorde of in het administratief centrum Portaels (Portaelsstraat 7 te Vilvoorde).

Opmerkingen en/of bezwaren kunnen ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Vilvoorde, met vermelding van het dossiernummer (OMV_2022150280).

De dienst Omgeving werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via 02 255 47 10 of omgeving@vilvoorde.be.

Infoavond Ravaartstraat

In het kader van dit openbaar onderzoek organiseren we ook een infoavond:

  • dinsdag 14 februari 2023
  • 19.30 uur

Woonzorgcentrum Floordam: Vanheylenstraat 71, 1820 Steenokkerzeel.