Landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos

Rustig kabbelend, maar zo belangrijk in de erg verstedelijkte zone van de Noordrand, is het waterloopje de Trawool. Ze ontspringt in Machelen, stroomt via het Floordambos en het Peutiebos naar Vilvoorde waar ze uitmondt in de Zenne.

De natuur in de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool krijgt het zwaar te verduren. Ze ziet af van de vele stedelijke ontwikkelingen en de verkeersdrukte.

Met het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos willen we de natuur helpen. We geven beken meer ruimte en verbinden de grote natuurgebieden die langs de beken liggen opnieuw met elkaar. Voor mens en dier maken we het gebied aangenamer en meer leefbaar. We zorgen o.a. voor veilige wandelpaden, oversteekplaatsen en faunapassages. We maken een ‘ecoveloduct’ die van Floordambos en Peutiebos terug één geheel maken. Samen met enkele partners werken we bij de ontwikkeling van de CAT-site aan een groen netwerk rond de valleien van de Trawool en de Vondelgracht.

Inspraak

Van 20 september tot en met 20 oktober 2021 loopt er via onze stad en de gemeente Machelen een openbaar onderzoek over de voorgestelde maatregelen. Meer informatie over het landinrichtingsplan vind je op: https://bit.ly/3lajBNq.

Op het Vredesplein, het Bolwerkplein en aan sporthal Hazeweide, vind je banners met informatie, kaarten en eventuele toekomstbeelden.

Het landinrichtingsplan is ook raadpleegbaar na afspraak bij de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit in het administratief centrum Portaels. Je neemt hiervoor telefonisch contact op.

Op 30 september 2021 vond een digitale toelichting plaats. De opname van de toelichting is beschikbaar via https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/ruimtevoorderand/Paginas/WoluweTrawoolFloordambos.aspx.

Vragen kunnen gesteld worden via ruimte.voorderand@vlm.be.

De brochure is beschikbaar via publicaties Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/publicaties/project-woluwe-trawool-floordambos-naar-een-leefbare-regio

Infowandeling 11 september 2022

We richten de Ravaartstraat veilig in voor de recreant. De vrijgekomen ruimte biedt vele kansen voor natuur. Kom naar de infowandeling op 11 september 2022 om 14 uur voor meer informatie. Verzamelplaats: bocht bij Floordambos.