Landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos

Rustig kabbelend, maar zo belangrijk in de erg verstedelijkte zone van de Noordrand, is het waterloopje de Trawool. Ze ontspringt in Machelen, stroomt via het Floordambos en het Peutiebos naar Vilvoorde waar ze uitmondt in de Zenne.

De natuur in de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool krijgt het zwaar te verduren. Ze ziet af van de vele stedelijke ontwikkelingen en de verkeersdrukte.

Met het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos willen we de natuur helpen. We geven beken meer ruimte en verbinden de grote natuurgebieden die langs de beken liggen opnieuw met elkaar. Voor mens en dier maken we het gebied aangenamer en meer leefbaar. We zorgen o.a. voor veilige wandelpaden, oversteekplaatsen en faunapassages. We maken een ‘ecoveloduct’ die van Floordambos en Peutiebos terug één geheel maken. Samen met enkele partners werken we bij de ontwikkeling van de CAT-site aan een groen netwerk rond de valleien van de Trawool en de Vondelgracht.

Eind december keurde de Vlaamse Regering, op aangeven van de bevoegde minister Zuhal Demin, het het landinrichtingsplan 'Woluwe-Trawool-Floordambos' goed.

Meer info over het landinrichtingsplan vindt u hier.

De volledige brochure is beschikbaar via Publicaties Vlaanderen.

Als speerpunt starten we met de inrichting van een bermbrug (‘ecoveloduct’) ter hoogte van de brug van de Ravaartstraat over de E19.

Bermbrug Ravaartstraat

Stad Vilvoorde en de gemeente Steenokkerzeel zetten in op het creëren van een nieuwe fiets- en wandelverbinding en de ontharding van een groot deel van de Ravaartstraat.

In plaats van een overgedimensioneerde straat, wordt er plaats gemaakt voor natte natuur waar meer water kan infiltreren zowel waterschaarste als wateroverlast voorkomen wordt.

De brug over de E19 zal ingericht worden als een bermbrug (ecoviaduct) en net over de gemeentegrens worden in Steenokkerzeel enkele poelen aangelegd.

Dit project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan worden uitgevoerd dankzij een investering van stad Vilvoorde en de gemeente Steenokkerzeel, met behulp van Natte Natuur Projectsubsidies uit de Blue Deal van het Departement Omgeving, alsook subsidies van de provincie Vlaams Brabant voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur.