Leefloon

Als je inkomen lager is dan de bedragen hieronder, kan je recht hebben op een (gedeeltelijk) leefloon.

Voor de berekening van het leefloon wordt er met 3 categorieën gewerkt. De bedragen zijn op 01/06/16:

 • categorie 1: samenwonend persoon, 578,27 euro per maand (6.939,19 euro per jaar) 
 • categorie 2: alleenstaand persoon, 867,40 euro per maand (10.408,80 euro per jaar)
 • categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens 1 ongehuwd minderjarig kind, 1.156,53 euro per maand (13.878,1 euro per jaar).

Voorwaarden leefloon

Nationaliteit

 1. Belg zijn
 2. als vreemdeling zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
 3. een erkend vluchteling zijn
 4. staatsloos zijn

Leeftijd

 1. meerderjarig zijn
 2. ontvoogd zijn door huwelijk
 3. minderjarig zijn maar een kind ten laste hebben
 4. minderjarig zijn en zwanger

Werkbereidheid

We verwachten een bereidheid om te werken, dit is een deel van de maatschappelijk integratie. Bepaalde personen kunnen vrijgesteld worden van werkbereidheid, bijvoorbeeld omwille van gezondheidsredenen, leeftijd, studies, …

Rechten

Al je andere rechten moeten uitgeput zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, alimentatie, …)

Middelen

Je beschikt over onvoldoende middelen om een menswaardig bestaan te leiden.

Verblijf

Om bij het Sociaal Huis terecht te kunnen moet je echt in Vilvoorde wonen of feitelijk verblijven.

GMPI

Leefloon maakt deel uit van het recht op maatschappelijk integratie (RMI). Iedereen heeft recht op een integratie in de maatschappij en het Sociaal Huis heeft de opdracht deze integratie te garanderen. 
Het Sociaal Huis koppelt wel een aantal voorwaarden aan een leefloon. Zo kan het vragen dat je regelmatig sollicitatiebewijzen binnenbrengt, je een goedkopere woning zoekt, vrijwilligerswerk doet, …
Deze voorwaarden worden opgenomen in een ?geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie of GMPI.

Personen die een leefloon krijgen kunnen ook nog van volgende voordelen genieten:

 1. sociaal tarief voor gas en elektriciteit
 2. verhoogde tussenkomst van de mutualiteit
 3. vrijstelling van een aantal belastingen
 4. sociaal tarief telefoon
 5. sociaal abonnement voor De Lijn

Je kan bij je maatschappelijk werker terecht om je hiermee te helpen