Leegstand van woningen en gebouwen

Langdurige leegstand van huizen zetten een woonwijk in een negatief daglicht. Ongebruikte woningen voeren bovendien de druk op de woonmarkt verder op. Daarom besliste stad Vilvoorde om leegstaande, ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde woningen aan te pakken.

De gemeenteraad keurde een leegstandsreglement en een bijhorend heffingsreglement goed.

Leegstaande woningen:

  • Een woning staat leeg als ze gedurende 1 jaar niet bewoond is.
  • Een gebouw staat leeg als gedurende 1 jaar meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet gebruikt is.

Leegstandsregister

De stad houdt een register bij van leegstaande woningen en panden. Woningen die langer dan 12 maanden leeg staan, worden opgenomen in dit register. Als de woning langer dan 12 maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, volgt er een leegstandsheffing. Deze belasting moet de eigenaar jaarlijks betalen totdat de woning geschrapt wordt uit het leegstandsregister. Via de heffing op leegstaande woningen wil stad Vilvoorde de eigenaars ertoe aanzetten dergelijke panden weer beschikbaar te stellen op de woonmarkt.

Vrijstelling van heffing?

Er zijn verschillende redenen waarvoor men een vrijstelling kan aanvragen voor het betalen van deze leegstandsheffing. Deze vrijstellingen vind je in het heffingsreglement.

Deze vrijstelling moet je aanvragen via een vrijstellingsaanvraag. Je levert bij je aanvraag ook de nodige bewijsstukken, anders is je aanvraag ongeldig.

Schrapping uit het leegstandsregister

Je kan de woning laten schrappen uit het leegstandsregister als de woning gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden terug bewoond is. Deze schrapping kan je via ons digitale formulier aanvragen.