Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden.

Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet.

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen de steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 294 van de lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1 000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de 'Green Deal' Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Onze lokale besturen inspireren lokale besturen in de rest van Europa. En daar mogen ze fier op zijn. Daarnaast werd in juli 2022 een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven.

Stad Vilvoorde sluit zich aan bij deze doelstellingen om te streven naar een zo duurzaam mogelijke stad. De werven die Vlaanderen vooropstelt zitten al verankerd in het klimaatbeleid van de stad. De klimaatgerelateerde acties uit het meerjarenplan werden gescreend volgens de 4 werven en ook als LEKP-actie gelabeld. Op deze manier koppelt de stad haar huidige klimaatdoelstellingen aan de Vlaamse ambitie en dragen we zo bij aan het Vlaanderen van morgen.

Stad Vilvoorde werd met de renovatieprojecten als voorbeeld gebruikt voor de lancering van het LEKP 2.1 waarbij de sociale aspecten van klimaatbeleid centraal staan.