Meerjarenplan stad en OCMW

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Daarna volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan. Ten slotte stelt de raad jaarlijks een jaarrekening vast. 

Het meerjarenplan alsook de aanpassingen aan het meerjarenplan worden hieronder gepubliceerd, na vaststelling door de gemeenteraad

Klik hier om de jaarrekeningen te raadplegen.

Bijlagen