Milieuklacht indienen

Samenwerking tussen de politie en de stadsdiensten garandeert een 24-uurs meldpunt. Tijdens de openingsuren van de stad kan je bij ons je klacht indienen. Buiten onze openingsuren kan je ook terecht bij de politie. Daarnaast heb je de optie om klachten 24/24 uur in te dienen via ons e-loket.

Wie een klacht indient, verneemt schriftelijk, mondeling of telefonisch welk gevolg er aan hun klacht wordt gegeven.

Opvolging

De milieuambtenaar is de persoon die milieuklachten onderzoekt. Klachten die binnen het wettelijk kader van het politiereglement vallen, worden doorgespeeld naar de wijkagent.

Bij burenhinder wordt verwezen naar het vredegerecht. De milieuambtenaar treedt echter eerst op als conflictbemiddelaar.

Geluids-, geur- of lichthinder

Raadpleeg de algemene politieverordening om te ontdekken wat we beschouwen als geluidsoverlast, geurhinder of lichtvervuiling.