Militiegetuigschrift

Als je moet bewijzen (aan het ziekenfonds of de pensioendienst) dat je je dienstplicht vervuld hebt, kan je een militiegetuigschrift (model 33) aanvragen.

Voorwaarden

Om een militiegetuigschrift in onze stad aan te vragen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Vilvoorde.

Procedure

Een militiegetuigschrift nodig bij een werkaanbieding of een pensioenaanvraag kan je bekomen bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Identiteitskaart

Tarief

Gratis