Niet EU onderdaan gezinshereniging met een EU onderdaan inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

 • Paspoort.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.
 • Bewijs toestemming van de afwezige ouder (voor kinderen jonger dan 18 jaar)
 • Afhankelijk van het type aanvraag: huwelijksakte, geboorteakte, bewijs van gelijkgesteld partnerschap of bewijs van wettelijke samenwoning (dit document mag maximum zes maanden oud zijn).

Afhankelijk van het type aanvraag moet je binnen de drie maanden na je aanvraag tot inschrijving bijkomende documenten voorleggen die aantonen dat je aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoet. Als je al over deze documenten beschikt op het moment van je afspraak voor inschrijving raden wij aan om deze al mee te brengen.

De documenten die je moet meebrengen zijn eveneens afhankelijk van het type aanvraag:

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU als kind of kleinkind ouder dan 21 jaar (ten laste)

 • Bewijs dat je ten laste bent.
  - Bewijs van onvermogen in het land van herkomst (bewijs dat men er geen inkomen heeft en er geen onroerende goederen bezit.
  - Bewijs dat men reeds ten laste was in het land van herkomst.
  - Bewijs dat het gezin niet ten laste is van het OCMW.
  - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van je (groot)ouder.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU als (groot)ouder (ten laste)

 • Bewijs dat je ten laste bent.
  - Bewijs van onvermogen in het land van herkomst (bewijs dat men er geen inkomen heeft en er geen onroerende goederen bezit
  - Bewijs dat men reeds ten laste was in het land van herkomst.
  - Bewijs dat het gezin niet ten laste is van het OCMW.
  - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van je (klein)kind.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU ouder van een minderjarige EU onderdaan

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor een lang verblijf in België.
 • Bewijs recht van bewaring.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU als partner wettelijke samenwoning

 • Bewijs van dat men gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft.
 • Samengewoond in België of het buitenland.
 • Of bewijs dat je elkaar 2 jaar kent, regelmatig contact had en elkaar minstens drie maal ontmoet hebben voor een minimum van 45 dagen.
 • Of geboorteakte van een gemeenschappelijk kind.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU als feitelijke partner

 • Bewijs van feitelijke relatie.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-EU als familielid dat ten laste is in het land van herkomst of die deel uitmaakt van het gezin

 • Bewijs van ten laste zijn of bewijs dat je in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin.

Aanvraag gezinshereniging EU-EU omwille van ernstige gezondheidsproblemen die een persoonlijke verzorging van de referentiepersoon vereist

 • Bewijs van de ernstige gezondheidstoestand.
 • Bewijs dat er nood is aan een strikte en persoonlijke verzorging.

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot gezinshereniging met een EU onderdaan klik hier.