Niet EU onderdaan gezinshereniging met een niet EU onderdaan inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

 • Geldig paspoort met visum type D.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Als je niet in het bezit bent van een visum D kan je de aanvraag in België indienen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een aankomstverklaring, een visum C of een verblijfskaart type A. Als je niet in het bezit bent van deze documenten en je kan bewijzen dat er bijzondere omstandigheden zijn kan je een speciale procedure volgen. Voor meer informatie hierover klik hier.

Begunstigden van de aanvraag zijn:

 • Echtgenoot of gelijkwaardige partner.
 • Wettelijk samenwonende partner.
 • Minderjarig kind.
 • Meerderjarig gehandicapt kind.

Om de aanvraag in België in te dienen moet je de volgende documenten meebrengen:

 • Geldig paspoort.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.
 • Bewijs van betaling van de bijdrage.
 • Bewijs toestemming afwezige ouder (voor kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Afhankelijk van het type aanvraag: huwelijksakte, geboorteakte, bewijs van gelijkgesteld partnerschap of bewijs van wettelijke samenwoning indien nodig met een legalisatie of apostille en een beëdigde Nederlandse vertaling (dit document mag maximum zes maanden oud zijn). Voor meer informatie over de geldigheid van buitenlandse documenten in België klik klik hier.
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor jezelf en je gezin.
 • Geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte.
 • Medisch attest.
 • Recent uittreksel uit het strafregister met indien nodig een legalisatie of apostille en een beëdigde Nederlandse vertaling. Voor meer informatie over de geldigheid van buitenlandse documenten in België klik hier.

Afhankelijk van het type aanvraag moeten er bijkomende documenten voorgelegd worden bij de aanvraag:

Aanvraag gezinshereniging niet EU -niet EU wettelijk samenwonende partner

 • Bewijzen duurzame relatie.
  - Bewijs van dat men gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft samengewoond in België of het buitenland.
  - Of bewijs dat je elkaar 2 jaar kent, regelmatig contact had en elkaar minstens drie maal ontmoet hebben voor een minimum van 45 dagen.
  - Of geboorteakte van een gemeenschappelijk kind.

Aanvraag gezinshereniging niet EU-niet EU gehandicapt meerderjarig kind:

 • Bewijs van handicap.
 • Bewijs van ongehuwde staat met indien nodig een legalisatie of apostille en een beëdigde Nederlandse vertaling (dit document mag maximum zes maanden oud zijn). Voor meer informatie over de geldigheid van buitenlandse documenten in België klik hier.

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot gezinshereniging met een niet EU onderdaan klik hier.