Niet EU onderdaan persoonsgegevens wijzigen

Je kan de gegevens in je rijksregisterdossier consulteren via de toepassing “Mijn dossier” op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Klik hier om je dossier te raadplegen.

Als je persoonsgegevens wijzigen (bijvoorbeeld door naamswijziging) of je een fout opmerkt in de toepassing “Mijn dossier” kan je een wijziging aanvragen via diezelfde toepassing. Je kan hiervoor ook terecht bij onze dienst. Gelieve in beide gevallen de documenten voor te leggen die de wijziging van je persoonsgegevens staven.

Je brengt mee

  • Geldig paspoort met vermelding van de juiste persoonsgegevens.
  • Documenten afhankelijk van het type wijziging (bijvoorbeeld: bij wijziging van je familienaam op basis van je huwelijksakte breng je deze akte mee, bij verkrijging van een andere nationaliteit breng je een document mee met vermelding van de wijze waarop je deze nationaliteit hebt verkregen.

Afhankelijk van het type wijziging en je verblijfsstatuut zal deze onmiddellijk kunnen gebeuren of moet er eerst advies gevraagd worden aan de FOD Binnenlandse zaken, dienst Vreemdelingenzaken.

Neem contact op met onze diensten zodat wij een afspraak voor je kunnen maken en je kunnen informeren over de noodzakelijke documenten en hun vereisten.