Duurzaam toekomstplan voor voormalige CAT-site

Gepubliceerd op vrijdag 6 oktober 2023 11.25 u.
De gemeenten Vilvoorde en Machelen onderschrijven een gezamenlijk masterplan voor de herbestemming van de voormalige CAT-site (60 ha). Dat masterplan zet in op een multifunctionele wijk waar wonen, werken, ontspannen en winkelen versmelten met publieke functies.

Daarbij ligt de focus op het evenwicht tussen bebouwing en groen. Opvallend zijn de aanleg van het Spoor- en Trawoolpark, de bouw van buurtvoorzieningen zoals een nieuwe opleidingscampus, een grote variatie aan woon- en kantoortypes en een belangrijke economische cluster. Belangrijke partners in het project zijn het ziekenhuis AZ Jan Portaels en de VDAB.

Van ontoegankelijk terrein naar (be)leefbaar stukje stad

De CAT-site was oorspronkelijk het economisch kloppend hart van Vilvoorde en Machelen tot de sluiting van de Renaultfabriek in 1997 ervoor zorgde dat het terrein er jarenlang verlaten en vervuild bij lag. Vanwege de strategische ligging van de site besloten Vilvoorde en Machelen samen met projectontwikkelaar MG Real Estate om dit onbekende terrein terug toegankelijk te maken. Op tafel ligt nu een masterplan dat inzet op een nieuw, leefbaar stadsdeel met een voorbeeldrol als sociaal inclusieve wijk en voorvechter van duurzaam bouwen en leven.

De site wil een multimodaal knooppunt worden dat het bestaande en geplande netwerk van fietssnelwegen en openbaar vervoer versterkt. Ook in het groen-blauwe netwerk zal de site een belangrijke rol opnemen als groene zone in de Zennevallei. Daarnaast zal de buitengewone schaal van het terrein niet alleen lokale maar ook bovenlokale ruimtebehoeften opvangen: voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening en ontspanning.

Het masterplan garandeert twee publieke landschapsparken, een opleidingscentrum en een ziekenhuis. De concrete uitwerking gebeurt via een publiek-private samenwerking. Het is daarbij opmerkelijk dat dit ambitieuze stadsdeel zich uitspreidt over twee gemeenten.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte: “26 jaar na het sociaal drama van Renault en vele studies later ligt er eindelijk een concreet en breed gedragen plan op tafel. Hierdoor wordt een snelle uitbouw mogelijk van een totaal nieuwe stadswijk die barst van leven en bedrijvigheid. Dankzij de grondige sanering van de voorbije jaren wordt een 60ha vervuilde betonnen vlakte omgebouwd tot een duurzaam en ecologisch woon- en werkgebied met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlening. Deze ambitieuze gemengde stadswijk spreidt zich over het grondgebied van twee gemeenten en bevindt zich op wellicht één van de meest strategische plaatsen in de noordrand van Brussel. Door de aanleg van twee stadsparken en de keuze voor een ambitieuze modal split wordt een vervuilde erfenis uit het industriële verleden van de regio omgetoverd tot een aantrekkelijke toekomstgerichte troef met bovenlokale aspiraties.”

Burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef: “Deze belangrijke site wordt ontsloten via duurzame mobiliteitsmodi. Dit is prioritair. Naast de doortocht van de ringtrambus en de nabijheid van het treinstation Vilvoorde zorgen de aan te leggen fietssnelwegen voor een duurzame bereikbaarheid. De bouw van een nieuw modern ziekenhuis op deze site is voor onze beide gemeenten een ongelooflijk pluspunt. Daarnaast zal de vestiging van de VDAB -campus, met een centralisatie van alle VDAB – dienstverlening, onze regio zeker ten goede komen.

Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene: “De voorbije jaren heeft de provincie mee aan de kar getrokken om de zone tussen Vilvoorde en Machelen een nieuwe, hedendaagse, invulling te geven. Dit was een lang en moeizaam traject. We zijn dan ook zeer verheugd dat er vandaag een akkoord is over de concrete invulling van de CAT-site. Nu er een akkoord is over de gewenste ontwikkelingen op deze voor de regio zeer strategische zone, zal de provincie de nodige planologische stappen zetten om die ontwikkelingen mogelijk te maken.”

Masterplan met vier speerpunten

Het masterplan bevat vier grote pijlers waar het zijn duurzame ambities op baseert.

Multimodaal knooppunt

De site is bijzonder strategisch gelegen in de noordrand van Brussel, mede dankzij haar multimodale bereikbaarheid. Het treinstation van Vilvoorde, de Ringtrambus, de luchthaven en het kanaal grenzen aan de site. In de toekomst zullen twee nieuwe fietssnelwegen dat vervoersnetwerk versterken, naast de bestaande autowegen E19 en R0. Efficiënt ruimtegebruik en duurzame verplaatsingen worden hier de norm.

Groen ingebed

Het gebied krijgt een gezonde, ecologische uitstraling door twee nieuwe parken te voorzien: het Spoorpark en het Trawoolpark. De ruimere groene omgeving wordt daarmee versterkt. Zo realiseert de site uitnodigende en veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Veelzijdig uitgerust

In de komende 10 jaar zullen er naar schatting ruim 2000 nieuwe huishoudens bijkomen in Vilvoorde en Machelen. De site wil een antwoord geven op die demografische druk door ruimte te bieden voor hoogbouw en een gevarieerd sport- en evenementenprogramma met regionale aantrek. Maar ook (gemeenschaps)voorzieningen als het AZ Jan Portaels, een school, een nieuwe opleidingscampus en culturele voorzieningen zullen er een nieuwe thuis vinden.

Economisch gebalanceerd

De site zal een hub vormen voor internationaal en regionaal georiënteerde bedrijven. Het is een aantrekkingspool voor hoofdzetels, publieke administraties en servicebedrijven die zich richten op circulaire en (sociale) economie. Die gemengde werkfuncties worden uitgebalanceerd met een hoge leefbaarheidsgraad in wonen, groen en voorzieningen.