15 partners BUDA+ vragen Vlaamse overheid op korte termijn werk te maken van snelle en efficiënte Waterbus voor woon-werkverplaatsingen op Zeekanaal Brussel-Schelde

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2024 17.30 u.
Het potentieel van het Zeekanaal Brussel-Schelde als duurzaam en efficiënt transportmiddel is evident. De 15 partners vragen dat op korte termijn wordt onderzocht onder welke voorwaarden er een efficiënt passagiersvervoer kan gerealiseerd worden tussen de hoofdstad en de Rand.

De voorbije jaren sloegen 15 Vlaamse en Brusselse instanties de handen in elkaar om op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst voor de oude bedrijvenzone Buda. De zone kende zijn gloriedagen tijdens de industriële hoogdagen van de regio, maar ligt er vandaag enigszins verwaarloosd bij. Intussen ontwikkelden gemeente Machelen, stad Vilvoorde en Brussel zich razendsnel als bijzonder dense woonregio met een belangrijk percentage inwoners dat dagelijks pendelt naar en van de hoofdstad.

Het potentieel van het Zeekanaal Brussel-Schelde als duurzaam en efficiënt transportmiddel is evident. Dit wordt dagelijks bewezen voor goederentransport en tijdens de zomermaanden met de Waterbus voor recreatief en toeristisch gebruik. De 15 partners van Buda+ (stad Vilvoorde, gemeente Machelen, Stad Brussel, Provincie Vlaams-Brabant, POM Vlaams Brabant, OVAM, Departement Omgeving, Perspective Brussels, CityDev, Haven van Brussel, Brusselse Haven Gemeenschap, De Vlaamse Waterweg, VOKA, Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Beci) wensen echter een meer ambitieus gebruik van het Zeekanaal voor personenvervoer.

De 15 partners vragen dat op korte termijn wordt onderzocht onder welke voorwaarden er een efficiënt passagiersvervoer kan gerealiseerd worden tussen de hoofdstad en de Rand. Dit onderzoek moet duidelijkheid brengen over de gewenste snelheid en frequentie van dit transport, de kostprijs en de uitbatingsvoorwaarden.

Er wordt in eerste instantie gekeken naar het traject Vilvoorde-Brussel. Van Asiat Park (Vilvoorde) tot Metro IJzer (Brussel) bedraagt de afstand ongeveer 11 km. Er zijn wellicht opties mogelijk om nog verder te varen langs beide kanten.

Asiat Park is aantrekkelijk als begin- en/of eindhalte vanwege de mogelijkheid om gebruik te maken van het insteekdok. In Brussel zou minstens moeten kunnen worden gevaren tot Centre Pompidou (Metro IJzer) waar zich momenteel al een halte bevindt. Op dit traject zijn er mogelijkheden om haltes te gebruiken/ontwikkelen aan verschillende kanten van het kanaal: Neder-Over-Heembeek, Vilvoorde centrum, Schaarbeek (Vorming), Grimbergen, Tour&Taxis,…. Het aantal bijkomende haltes kan men bekijken in functie van de maximale snelheid die men wil behouden op het traject.

De 15 partners binnen Buda+ haalden hun inspiratie uit bestaande praktijken in België en het buitenland, bijvoorbeeld in eigen land met het personenvervoer over water in Antwerpen, georganiseerd door het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid.

Een performante snelle waterbusverbinding voor personenvervoer tussen de Rand en de hoofdstad wordt eveneens essentieel als minder-hindermaatregel in het kader van de werken aan de Ring. De werken aan het viaduct van Vilvoorde en aan de R0 zouden ongeveer 8 jaar duren. “We leven vandaag al in de meest filegevoelige regio van het land en stevenen af op een echt verkeersinfarct. De economische- en milieuschade die hierdoor zal ontstaan, is enorm, net als het probleem van het sluipverkeer. De Vlaamse overheid dient ons inziens samen met de lokale besturen alles op alles te zetten om duurzame verkeersmogelijkheden te voorzien. Een snelle waterbus tussen de hoofdstad en de Rand is er daar één van”, aldus burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte.

De partners van Buda+ zullen hiervoor ook de steun vragen aan de grote ontwikkelaars in de streek.