Vilvoorde zet inburgeraars en hun gezinnen in de bloemetjes

Gepubliceerd op woensdag 19 juni 2024 16 u.
Vilvoorde is een superdiverse stad waar jaarlijks heel wat nieuwe inwoners bijkomen. Velen onder hen vinden hier een nieuwe thuis na een migratieproces. 61.4% van de bevolking bestaat momenteel uit mensen van buitenlandse herkomst, ook 2e en 3e generatie vallen onder de noemer buitenlandse herkomst.

De inburgeringscursus die georganiseerd wordt door het Agentschap Integratie en Inburgering biedt kansen aan nieuwkomers om hun weg in die nieuwe samenleving te ontdekken. Het inburgeringstraject omvat lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie, begeleiding naar werk of studie en een traject rond het uitbouwen van een sociaal netwerk. Als buddy voor nieuwkomers helpen Vilvoordenaars hun nieuwe stadsgenoten ook een handje in dit proces.

Stad Vilvoorde zet deze mensen in de bloemetjes voor de inspanningen die ze leveren om hier hun weg te vinden. Op 19 juni nodigde de stad de inburgeraars uit die hun attest sinds juni 2023 ontvingen, voor een feestelijk moment op het stadhuis. Ook de gezinnen van de inburgeraars waren welkom op de feestelijke receptie.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: “Naast het leren van de taal is het ook essentieel dat nieuwkomers zich hier welkom en ondersteund voelen. Door hen en hun gezinnen in de bloemetjes te zetten, willen we hun inspanningen erkennen en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan onze gemeenschap.”

Algemeen directeur Jo De Ro, tevens schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn: “Als algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering, en tegelijk ook inwoner van Vilvoorde, doet het me enorm plezier om te zien hoeveel nieuwkomers er elk jaar een inburgeringstraject aangaan. In een stad waar meer dan zestig procent van de inwoners buitenlandse wortels heeft, is samenleven niet altijd evident. Een snel en goed inburgeringstraject met focus op het leren van de gemeenschappelijke taal, het leren over hoe onze maatschappij ineen zit, een snel pad naar werk én een participatietraject waarbij men andere inwoners leert kennen, is uniek in de wereld én belangrijk voor een stad als Vilvoorde. Het is een ongelofelijk voorrecht om daar als algemeen directeur met vele geëngageerde collega’s binnen het AgII een steentje aan bij te dragen. En het is mooi om te zien hoeveel tijd en engagement deze nieuwe Vilvoordenaars in hun traject staken. Ze verdienen deze attesten 100 procent!