Grote renovatiewerken in sbs De Puzzel - Streekbaan

Gepubliceerd op donderdag 20 juni 2024 14.30 u.
Op donderdag 20 juni gaven een delegatie van het Vilvoords stadsbestuur en leerlingen van stedelijke basisschool De Puzzel – vestigingsplaats Streekbaan - het officiële startschot van de renovatiewerken aan de school.

Nadat er eerder al voorbereidende werken plaatsvonden zoals het verwijderen van asbest. Dit verbouwingsproject vormt de laatste fase binnen het kader van de uitbreiding en renovatie van de school in het kader van een totaalvisie op de gehele site inclusief het voormalige cc Koningslo, waar nu .K staat.

De oude vleugel van het schoolgebouw wordt tijdens de werken volledig aangepakt. Op het gelijkvloers worden naast enkele leslokalen ook het secretariaat, directie en leraarslokaal gerealiseerd. De klaslokalen blijven op de eerste verdieping. Met een nieuwe buitentrap met groengevel krijgt het straatbeeld van de school ook een update. Het hellend dak vormen we om naar een plat dak en de portierswoning onder het dak verdwijnt.

Er is ook aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid. Naast een nieuw ventilatiesysteem, verbeterde isolatie en nieuwe verwarmingstoestellen worden de verlichting, elektriciteit en andere technische installaties vernieuwd naar de hedendaagse normen. De daken worden daarnaast ook aangesloten op regenwaterputten waarbij hergebruik van het regenwater en infiltratie in de bodem mogelijk wordt.

Het gebouw verandert niet enkel aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Want het volledige gebouw krijgt nieuwe ramen en deuren en wordt van vloer tot plafond voorzien van nieuwe afwerkingen. Tot slot vernieuwen we het volledige sanitair en wordt nieuw meubilair aangekocht.

Voor de kleuters wordt er een luifel geplaatst als overdekte speelplaats.

Stad Vilvoorde maakt voor de renovatiewerken ruim 1 900 000 euro vrij. Dit komt bovenop de investering van iets meer dan 4 500 000 euro in fase 1 van de school en van de 9 600 000 euro voor de bouw van .K.

Schepen van financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro: “Met de tweede fase van SBS De Puzzel, ronden we de grootste publieke investering af van onze stad in de wijk Koningslo. Hierdoor zijn we op een aantal jaar geëvolueerd van een school van een kleine 300 leerlingen naar een dubbele school met 480 leerlingen, van een versleten cultureel centrum en een ballon om in te sporten naar een multifunctioneel gebouw voor sport, cultuur, academiewerking en waar de leerlingen in sporten. Dit is een belangrijke investering in de tweede grootste wijk van onze stad die nog steeds aan ’t groeien en verjongen is. Na deze werken gaan we volgend jaar de parallelle school de Puzzel II volledig vernieuwen en van een wijkschool uitbouwen tot een volwaardige basisschool. In Koningslo wordt echt duidelijk dat de stad én het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde er alles aan doen om de groeiende groep kinderen in onze stad, de meest optimale infrastructuur aan te bieden.”

Door de verhuis van de klassen naar tijdelijke containers op de speelplaats en in de Warandelaan blijft de school tijdens de werken operationeel. De vernieuwde school opent, onder voorbehoud, de deuren bij de start van het schooljaar 2025-2026.