Noodoproepsysteem

Een noodoproepsysteem bestaat uit een vast telefoontoestel en een draagbaar zendertje. Door één druk op het zendertje kan de gebruiker in geval van nood automatisch 1 van de 4 voorgeprogrammeerde nummers opbellen tot er contact is.

De persoon die opneemt kan praten met de hulpbehoevende en eventueel de nooddienst bellen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen. In alle gevallen dient de aanvrager:

  • Een aanvraagformulier invullen, ondertekenen en door arts laten invullen en ondertekenen.
  • In Vilvoorde gedomicilieerd zijn.
  • Minstens 65 jaar zijn.

Deze dienst wordt gratis ter beschikking gesteld via de Stichting Bejaardenzorg Pieders.

Het ingevulde aanvraagformulier dient binnengebracht te worden bij Het Vilvoorde Zilverpunt, site Ter Linde, Vlaanderenstraat 4, 1800 Vilvoorde, tel: 02 254 85 21.