Noodoproepsysteem

Een noodoproepsysteem bestaat uit een vast telefoontoestel en een draagbaar zendertje. Door één druk op het zendertje kan de gebruiker in geval van nood automatisch 1 van de 4 voorgeprogrammeerde nummers opbellen tot er contact is.

De persoon die opneemt kan praten met de hulpbehoevende en eventueel de nooddienst bellen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen. In alle gevallen dient de aanvrager:

  • een aanvraagformulier in te vullen en zelf te ondertekenen;
  • in Vilvoorde gedomicilieerd zijn;
  • minstens 65 jaar zijn;

Deze dienst wordt ter beschikking gesteld dankzij de Piedersstichting. Het toestel, de installatie en het onderhoud zijn gratis.