Noodplanning

Het stadsbestuur en de hulpverleningsdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval, ... Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

  • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) regelt de samenwerking van de hulpdiensten. Dit plan bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
  • Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's – al dan niet lokaal.
  • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan wordt opgemaakt voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd m.b.t. alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijke coördinatiecentrum en de operationele commandopost. Daarnaast worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet.

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de noodplanningscoördinator.

Meld brand- en evacuatieoefeningen

Plan je als bedrijf of instelling brand- en evacuatieoefeningen of -testen? Dan meld je dit vooraf via het standaardformulier. Contacteer ons voor meer informatie. 

Procedure

  • Alle brand- en evacuatieoefeningen worden via standaardformulier gemeld aan de noodplanningscoördinator van de gemeente waar deze doorgaan.
  • Na validatie door de noodplanningscoördinator wordt de melding overgemaakt aan het HC112 VBR (deze validatie is voor het HC 112 belangrijk om controle te hebben over de identiteit van de persoon die dergelijke oefening aankondigt).
  • Het document moet tenminste 2 weken voor de geplande oefening toekomen bij het HC 112 VBR.

Je moet het formulier zo volledig mogelijk invullen. Het formulier komt vervolgens bij de noodplanningscoördinator van stad Vilvoorde terecht, die dan de nodige stappen zet om dit te valideren en door te sturen naar het HC 112 VBR.

Opgelet: als organisator van deze oefening, moet je het HC 112 VBR nog telefonisch verwittigen vlak voor de oefening begint en terug afmelden vlak er na.

Gaat je oefening toch niet door? Dan meld je dit bij de noodplanningscoördinator via het standaardformulier.