Noodplanning

Het stadsbestuur en de hulpverleningsdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval, ... Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

  • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) regelt de samenwerking van de hulpdiensten. Dit plan bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
  • Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's – al dan niet lokaal.
  • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan wordt opgemaakt voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd m.b.t. alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijke coördinatiecentrum en de operationele commandopost. Daarnaast worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet.

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.