Onze missie, visie en waarden

In Vilvoorde is het aangenaam wonen, werken en ontspannen. Dagelijks ervaren inwoners het bruisende, creatieve karakter van deze historische stad aan het water, op een boogscheut van de hoofdstad.

Onze missie

Stad Vilvoorde staat klaar voor alle Vilvoordenaars, in elke fase van hun leven. Ze ondersteunt inwoners en bedrijven met een klantgerichte dienstverlening. Als superdiverse stad is Vilvoorde een laboratorium in samen-leven. Samen met partners versterkt en verbindt de stad mensen en organisaties. Dit doet ze zorgzaam en vanuit wederzijds respect.

Vilvoorde groeit en evolueert voortdurend. Met vernieuwende projecten en initiatieven biedt de stad een antwoord op nieuwe noden en dynamieken. Met de blik op de toekomst en in dialoog met haar burgers ontpopt Vilvoorde zich tot een duurzame, klimaatrobuuste stad.

Onze visie

Om samen één sterk Vilvoorde te worden, hebben we iedereen nodig. In onze toekomstvisie nemen we mee wat belangrijk is uit het verleden en stomen we ons klaar voor een toekomst die steeds in verandering is. We doen dit in dialoog en verbinding met onze burgers, de samenleving en andere overheden.

Ons Vilvoorde Morgen

De stad ondersteunt en investeert in klimaatinspanningen, zodat ook de toekomstige generaties goed en gezond kunnen leven in Vilvoorde. Van investeringen in verkoelende waterpartijen die de stad weerbaar maken tegen klimaatverandering, tot leegstaande panden een tweede leven te geven.

Aantrekkelijke stad

Vilvoorde is een dynamische stad met een bruisend centrum en unieke, levendige wijken. Het typische karakter van elke wijk draagt bij tot de veelzijdigheid van onze stad. Inwoners zijn fier om zich Vilvoordenaar te noemen. Ook mensen van buiten Vilvoorde komen graag naar onze stad.

Stad voor iedereen

In Vilvoorde voelt iedereen zich thuis. Mensen kunnen zichzelf zijn en zich ten volle ontplooien. Stad Vilvoorde houdt de vinger aan de pols van wat leeft en beweegt in de samenleving. Armoede, racisme en uitsluiting hebben in onze stad geen plaats.

Veilige stad

Vilvoorde is een veilige stad, of het nu gaat om verkeer of criminaliteit. Iedereen kan de stad vlot en veilig doorkruisen, te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of de auto. De stad pakt overlast aan in élk deel van de stad. Ze zet in op preventie en complexe problemen pakt ze aan samen met partners. Zo komt de stad tot blijvende oplossingen.

Performante en slimme organisatie

Klantvriendelijkheid staat centraal in de dienstverlening van stad Vilvoorde. Onze deur staat open, fysiek en digitaal. Als organisatie willen we immers verbinden en versterken. We zijn een lerende organisatie met tevreden medewerkers.

Onze waarden

Onze missie en visie kunnen we enkel realiseren door een gemotiveerd en sterk team te vormen. Onze organisatiewaarden zijn onze sleutels tot succes en motiveren ons. Door samen deze waarden uit te dragen, werken we vlot en trots samen, zowel onderling als met onze partners en klanten.

Respectvol

Allemaal samen werken we aan dezelfde doelen. Wederzijds respect en vertrouwen tussen klanten en collega’s, is daarbij een basishouding, ook al verschillen we van mening. We zijn nieuwsgierig naar ieders kijk en ervaring. Want verschillen verrijken onze organisatie en onze stad. Samen zijn we trots op het resultaat dat we elke dag neerzetten!

Integer

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open voor feedback en durven die ook geven in alle richtingen. We voeren onze taken correct uit. We springen samen efficiënt en bewust om met onze middelen. We gaan slim om met de gegevens die we beheren. Binnen één Vilvoorde kunnen we op elkaar rekenen!

Klantvriendelijk

Alles wat we doen, vertrekt vanuit de behoefte van de klant. We sturen mensen niet van het kastje naar de muur en denken proactief mee. We leren van elkaar, communiceren duidelijk en zijn wendbaar. We zijn een lerende organisatie die staat voor kwaliteit, op elk niveau.

Toekomstgericht

In al wat we doen en beslissen houden we het belang van de toekomstige generaties voor ogen. We spelen in op transities voor werk, mobiliteit en klimaat door steeds te kiezen voor de duurzame optie. Elke dienst en elke medewerker werkt toekomstgericht aan een wendbare organisatie en een bruisend Vilvoorde. We durven onszelf in vraag stellen en staan open voor vernieuwing vanuit de sterk veranderde omgeving. We overstijgen de waan van de dag met onze expertise en deskundigheid.