Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020 (datum onder voorbehoud van mogelijke verlenging door de hogere overheid). De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

De lopende openbare onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunning kan je via het Geoportaal raadplegen.

Het is aangewezen om het Geoportaal te openen via Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Dit portaal openen via Internet Explorer kan mogelijk conflicten opleveren. Hieraan wordt momenteel gewerkt, dank voor uw begrip.

Naar het Geoportaal

Handleiding Geoportaal