Parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen

PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP AANVRAGEN

Heb je een handicap of een aandoening waardoor je je moeilijk kan verplaatsen? Ben je in het bezit van een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van je eigen woning.

Na de aanvraag volgt er een onderzoek of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken. Er wordt rekening gehouden met de parkeermogelijkheden in de buurt. Als de parkeerplaats wordt voorzien, is ze bedoeld voor alle bestuurders met een parkeerkaart voor personen met een handicap. Het is geen private parking!

Voorwaarden

  • U moet in het bezit zijn van een geldige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • U beschikt niet over een garage of privé parking (bvb oprit) in de omgeving van uw woning.
  • U, of een persoon die bij u inwoont beschikt over een wagen. Er kan geen mindervalideplaats worden aangevraagd door iemand die niet bij u inwoont.

Procedure

U dient uw aanvraag in via het e-loket met een kopie van uw mindervalideplaats en het inschrijvingsbewijs van de wagen. De wagen dient op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.

Uw aanvraag wordt geregistreerd en er wordt een onderzoek opgestart.

Indien u niet in aanmerking komt of er een negatief advies volgt op het onderzoek ontvangt u van ons een negatief antwoord.

Indien u wel in aanmerking komt zal uw aanvraag, samen met de aanpassing van het aanvullend verkeersreglement aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. U ontvangt van ons een positief antwoord.

Na een goedkeuring door het college wordt de opdracht gegeven aan onze uitvoeringsdiensten om de mindervalideplaats in te richten.

De volledige procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden.