PFOS vervuiling – richtlijnen inzake gezonde voeding

Naar aanleiding van de PFOS vervuiling in Zwijndrecht hebben alle Vlaamse gemeenten richtlijnen ontvangen inzake gezonde voeding in de buurt van een vervuiling.

Aangezien we vandaag nog niet juist weten waar dergelijke bodemvervuiling zich stelt, kunnen burgers alvast preventieve voedingsadviezen opvolgen. Deze zijn vervat in de zgn. voedingsdriehoek.

In afwachting van de resultaten uit bijkomend onderzoek adviseert het agentschap Zorg en Gezondheid om in heel Vlaanderen - en dus ook op en rond potentieel vervuilde sites – de aanbevelingen inzake de voedingsdriehoek te checken. Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen. Dit algemeen advies geldt niet voor de regio rond Zwijndrecht, waarvoor reeds een specifiek advies werd opgemaakt op 14 juni 2021.