Jaarverslag gemeenteraad

Er wordt voor de stad jaarlijks een verslag opgesteld over het bestuur en de toestand van zaken. Dit wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.