Jaarverslag autonoom gemeentebedrijf

Er wordt voor het AG jaarlijks een verslag opgesteld over het bestuur en de toestand van zaken. Dit wordt ter kennis voorgelegd aan de raad van bestuur van het AG.