Detailhandelsplan

Het detailhandelsplan werd in 2009 opgemaakt door BRO België en bevat een analyse van de toenmalige detailhandelssituatie in de stad, een SWOT-analyse en op basis daarvan een visie en doelstellingen voor het versterken van de detailhandel in Vilvoorde, in het bijzonder in het centrum. Er werd ook een instrumentarium opgenomen dat allerhande maatregelen en middelen op een rij zet die door het stadsbestuur en overige partijen aangewend kunnen worden om die visie tot uitvoering te brengen, met als conclusie een aantal aanbevelingen voor de versterking van het handelscentrum en de detailhandel in het algemeen.

Een gezonde ambitie voor Vilvoorde op het vlak van detailhandel is niet om de concurrentie aan te gaan met steden zoals Leuven of Brussel, maar wel om zich te onderscheiden van de grotere steden omdat ze als kleinschalige, overzichtelijke en gezellige stad beschikt over een compleet voorzieningen- en winkelaanbod, zij het in beperkter volume. Het centrumgebied van de stad moet zowel functioneel als ruimtelijk een aanzienlijke versterking ondergaan. Dit gaat hand in hand met andere reeds uitgevoerde of nog geplande ontwikkelingen zoals Watersite en de stationsomgeving.