Nota vrijwilligersbeleid

Uit recent onderzoek blijkt dat in België 12,5% van de bevolking vrijwilligerswerk doet. Er zijn ook heel wat stadsdiensten die werken met vrijwilligers. Daarom werd er een beleidsplan rond vrijwilligerswerk opgemaakt.

Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Een vrijwilligersbeleid voeren betekent:

 • Mensen kunnen betrekken bij de organisatie.
 • Kwaliteiten (er)kennen van mensen en ermee aan de slag gaan.
 • Belonen voor de inzet van iemands kwaliteiten en goed afscheid kunnen nemen van mensen.

Vrijwilligersbeleid is in principe personeelsbeleid voor vrijwilligers, waarmee je:

 • zaken regelt, voorwaarden stelt, afspraken en in te zetten middelen vastlegt;
 • duidelijkheid geeft binnen de organisatie over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt;
 • onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers voorkomt.

Vrijwilligersbeleid geeft duidelijkheid aan vrijwilligers, maar óók aan beroepskrachten, over hoe er met vrijwilligers wordt gewerkt in uw organisatie.

Wat zijn de doelstellingen van dit vrijwilligersbeleid?

 1. Ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk/de realisatie van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.
 2. Kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbeteren.
 3. Belonen en erkennen van vrijwilligerswerk.
 4. Meer aandacht creëren voor het belang en de meerwaarde van het vrijwilligerswerk.
 5. Versterken van de stad als vrijwilligersorganisatie.