Parkeerplaatsen reserveren

INNAME OPENBAAR DOMEIN AANVRAGEN (werkt niet met Internet Explorer)

Verhuis je? Verwacht je de levering van een groot meubel? Dien je een materiaalwagen te plaatsen? Dan kan het nuttig zijn een publieke parkeerplaats te reserveren.

Parkeerplaats reserveren

Je vergunning voor het reserveren van een parkeerplaats, stelling en bezetting van het openbaar domein dient tenminste 5 werkdagen voor aanvang aangevraagd te worden bij de stad via het e-loket onderaan deze pagina of na afspraak bij de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit en/of onthaal. Voor prijzen zie retributiereglement. De nodige verbodsborden bij het reserveren van een parkeerplaats moeten immers 48 uur op voorhand geplaatst worden om rechtsgeldig te zijn.

Bij spoedaanvragen, tussen de 5 en de 3 werkdagen voor aanvang, wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 50 euro. 

Aanvragen minder dan 3 werkdagen voor aanvang kan je niet meer digitaal indienen. Je moet hiervoor een afspraak maken met de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit. Er wordt met jou bekeken of de aanvraag nog mogelijk is zonder in conflict te komen met andere vergunningen.

Bij spoedaanvragen van minder dan 3 werkdagen voor aanvang wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 100 euro.

Plaatsen container, hijskraan of afsluiten straat

Voor het plaatsen van een container, hijskraan en/of afsluiten van een straat dien je de vergunningen tenminste 10 werkdagen voor aanvang aan te vragen. 

Aanvragen minder dan 5 werkdagen voor aanvang kan je niet meer digitaal indienen. Je moet hiervoor een afspraak maken met de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit. Er wordt met jou bekeken of de aanvraag nog mogelijk is zonder in conflict te komen met andere vergunningen.

Bij laattijdige spoedaanvragen, tussen de 10 en de 5 werkdagen voor aanvang, wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 50 euro. 

Bij spoedaanvragen van minder dan 5 werkdagen voor aanvang wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 100 euro.

Indien bij controle wordt vastgesteld dat er geen vergunning werd aangevraagd/bekomen of de inname van het openbaar domein niet volgens de afgeleverde machtiging gebeurt, kan voor deze overtreding de procedure opgestart worden voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. (100 euro + GAS-boete).

Parkeerborden plaatsen

Houd er ook rekening mee dat de aanvrager zelf instaat voor de plaatsing van de borden. Je kan nog steeds terecht bij de uitvoeringsdiensten site Asiat in de Buyssestraat (Cyriel) om de nodige borden uit te lenen. Per dag betaal je 7 euro per 10 meter (= 2 parkeerplaatsen). 

Uitgeleende verkeersborden worden soms langer dan nodig bijgehouden. Het stadsbestuur besliste daarom om aanvragers die hun borden meteen terugbrengen te belonen: breng je de borden binnen 8 dagen na het uitlenen terug dan wordt erg geen huurgeld aangerekend. Breng je ze na 8 dagen terug, dan betaal je voor de volledige periode. Per bord betaal je dan 1 euro huurkost.

Het digitaliseren van de aanvragen betekent niet enkel een vereenvoudiging voor de aanvrager. Alle aanvragen zullen automatisch doorgelinkt worden naar het GIPOD (het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein van de Vlaamse Overheid) – een unieke tool waarop alle tijdelijke bezettingen (werken, evenementen,…) die door het stadsbestuur werden goedgekeurd, zichtbaar zijn.

Je kan deze informatie ook zelf raadplegen via www.geopunt.be/kaart.