Zorgbedrijf Vilvoorde

Budget 2019


Bij de oprichting van het zorgbedrijf werd een meerjarenplan 2019-24 opgemaakt. Voor wat betreft het beleid in 2019 is het meerjarenplan geconcretiseerd in een Budget 2019. Beide plannen zijn opgesteld conform het kader van de beleids- en beheerscyclus.

Klik hier om deze te raadplegen.


Meerjarenplan 2020-25


Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Daarna volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan.

Klik hier om deze te raadplegen.