Zorgbedrijf Vilvoorde

Budget 2019

Bij de oprichting van het zorgbedrijf werd een meerjarenplan 2019-24 opgemaakt. Voor wat betreft het beleid in 2019 is het meerjarenplan geconcretiseerd in een Budget 2019. Beide plannen zijn opgesteld conform het kader van de beleids- en beheerscyclus.

Klik hier om deze te raadplegen.

Meerjarenplan 2020-25

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Daarna volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan.

Klik hier om deze te raadplegen.

Jaarrekening

Na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Klik hier om deze te raadplegen.