Projecten Faubourg

Binnen het project ‘ Vilvoorde is van jou. Maak er iets van.’ speelt ook de publieke ruimte van alle wijken een belangrijke rol. De eerste wijk waar je dit zal kunnen merken is Faubourg. Samen met de bewoners en de verenigingen uit de wijk dacht de stad na over een mooier en groener Faubourg. Tijdens de verschillende samenkomsten van de wijkpanels werd concreet hoe enkele belangrijke locaties in de wijk verbeterd kunnen worden.

Deze vier locaties zijn een prioriteit voor de wijk Faubourg. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

  • Park HazeweideIn het voorjaar van 2023 zal het (groene) hart van Faubourg aangepakt worden. Naast een grondig onderhoud van het groen en de paden, worden ook de witte kiosk (ontmoetingsruimte voor de buurt) en de dierenweide (nieuwe omheining en stal) opgewaardeerd. Voor de nieuwe sportvoorzieningen volgt nog een extra participatietraject. Maar het grootste nieuws is de nieuwe speeltuin op de huidige locatie. Deze opdracht is al gegund aan een aannemer en de werken starten in januari 2023. De buurt ontvangt in het voorjaar nog een uitnodiging voor het openingsfeest. Klik alvast hier voor een eerste impressie.
  • Het Windmolenplein
  • De Wipstraat
  • Het Bloemenplein

Tussen beslissing (mei 2022) en uitvoering zitten 6 tot 12 maanden. Onderhoud van het aanwezige groen gebeurt altijd in het najaar.

Wat is er belangrijk bij het uitwerken van de plannen? In de eerste plaats gaat het om duurzame ingrepen waarbij kwalitatieve materialen worden gebruikt en er rekening wordt gehouden met het (regen)water en de biodiversiteit. In de tweede plaats gaat het om ingrepen die de wijk samenbrengen. Ten derde geven deze ingrepen meer identiteit aan Faubourg. Voor we overgaan tot de uitvoering van bepaalde plannen op de vier locaties, kunnen de omwonenden eventueel nog een laatste keer bevraagd worden.

Je vraagt je misschien af waarom de uitvoering even op zich liet wachten? Niet alle ingrepen in de publieke ruimte kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden. De voorgestelde ingrepen vragen namelijk heel wat voorbereidingen: omschrijving en toekenning van de opdracht aan een aannemer, praktische afspraken, het leveren van materiaal en de werkzaamheden zelf.

Houd alvast deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.