Projecten Koningslo

Binnen het project ‘ Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’ speelt ook de publieke ruimte van alle wijken een belangrijke rol. Koningslo is, na Faubourg, als tweede aan de beurt. Samen met de bewoners en de verenigingen uit de wijk dacht de stad na over een mooier en groener Koningslo.

De volgende locaties zijn een prioriteit voor de wijk Koningslo. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

 • Buurtparkje tussen de Berkendallaan en de Amazonenlaan
  Als eerste actie werd geinvesteerd in een nieuwe speeltuin voor de buurt. Sinds begin juli 2023 staan er nieuwe speeltoestellen in de vorm van een heus piratenschip. Daarnaast is er een trapveldje met 2 goaltjes op gras en een ballenkorf op het terras. Het groen kreeg een grondige opkuisbeurt, er werden nieuwe bomen aangeplant, en het maaibeheer wordt aangepast. Dit alles ter bevordering van de biodiversiteit. Het voetpad langs de Amazonelaan werd eveneens aangepast en loopt voortaan door het park.
  De te kleine hondenloslopzone werd verwijderd. Eigenaars van honden kunnen met hun viervoeters terecht in de grote hondenlosloopzone op Klein Hoogveld.
 • Buurtplek aan de watertoren
  Dit uniek stukje groen wordt publiek toegankelijk gemaakt. Er wordt een boomgaard met fruit- en notenbomen aangeplant, en natuurlijke spelaanleidingen voorzien.
  Deze werken zouden we in het najaar willen uitvoeren.

 • Keelveld
  Een deel van het binnengebied tussen de Keelstraat, de Steekbaan en de Stombeeksesteenweg zal ingericht worden als toegankelijk groen. Een vraag die meermaals naar bovenkwam tijdens de participatiemomenten van het wijkcontract. Vermits dit ook past binnen het verhaal van de open ruimtekamers in Koningslo van het Strategisch Project Groene Noordrand, kreeg stad Vilvoorde van de Vlaamse Regering Groene Rand subsidies toegekend, wat de mogelijkheden aanzienlijk verruimt. Samen met de Regionale Landschappen Brabantse Kouters gaan we hier de komende jaren mee aan de slag.

Van zodra we concrete informatie hebben over de overige locaties die geselecteerd werden voor een opknapbeurt of een nieuwe invulling, zullen we die op deze pagina weergeven.

Wat is er belangrijk bij het uitwerken van de plannen?
In de eerste plaats gaat het om duurzame ingrepen waarbij kwalitatieve materialen worden gebruikt en er rekening wordt gehouden met het (regen)water en de biodiversiteit.
Daarnaast gaat het om ingrepen die de wijk samenbrengen.
Tot slot willen deze ingrepen meer identiteit geven aan Koningslo.

Je vraagt je misschien af waarom de uitvoering op zich laat wachten?
Ingrepen in de publieke ruimte vragen heel wat voorbereidingen: omschrijving en toekenning van de opdracht aan een aannemer, praktische afspraken maken, het leveren van materiaal, en de werkzaamheden zelf.

Houd alvast deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.