Projectsubsidie Gelijke Kansen

PROJECTSUBSIDIE GELIJKE KANSEN AANVRAGEN

In de stad Vilvoorde leven heel veel diverse mensen samen, met verschillen op vlak van etniciteit, godsdienst, gender, leeftijd, enzovoort.

De dienst Gelijke Kansen van de stad wil ervoor zorgen dat al deze verschillende mensen dichter bij elkaar komen, en dat alle inwoners met gelijke kansen in het leven kunnen staan. Zo probeert de dienst ervoor te zorgen dat samenleven in diversiteit een positief en leerrijk kenmerk van onze stad blijft.

De dienst Gelijke Kansen wil ook anderen die werken aan een warm samenleven in Vilvoorde steunen. Daarom kunnen organisaties die via een project willen inzetten op gelijke kansen en maatschappelijke kwetsbaarheid een subsidie aanvragen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Particulieren, vzw’s, feitelijke verenigingen en professionele organisaties.

Waarvoor kan u een subsidie aanvragen?

De stad Vilvoorde kent subsidies toe aan projecten die gelijke kansen willen creëren voor alle inwoners in de stad.

Dit kan gaan over één of meer van volgende thema’s:

  • Gender en genderidentiteiten
  • Etnisch-culturele en religieuze diversiteit
  • Seksuele oriëntatie
  • Handicap

Als een project één of meer van de volgende elementen centraal plaatst, krijgt het prioriteit:

  • Emancipatie: een project dat als doel heeft om de zelfstandigheid van individuen of groepen te versterken. (Voorbeeld: een conversatiegroep voor vrouwen met een migratieachtergrond om hun Nederlands te verbeteren.)
  • Participatie: een project dat als doel heeft om deelname aan het maatschappelijk leven van individuen of groepen te vergroten. (Voorbeeld: een workshop over het fysiek en mentaal toegankelijk maken van activiteiten voor mensen met een beperking.)
  • Samenleven: Een project dat als doel heeft om verschillende individuen of groepen samen te brengen. (Voorbeeld: een ontmoetingsmoment tussen een holebi-vereniging en een vereniging van een bepaalde etnische gemeenschap.)

Hoe kan u een aanvraag doen en hoe verloopt de procedure?

Hieronder kan u de projectsubsidie voor gelijke kansen aanvragen.

Het indienen van het formulier moet ten minste 3 maanden voor de start van het project gebeuren.

Het stadsbestuur beslist ten laatste 30 dagen na de aanvraag of de subsidie wordt toegekend of niet. Ze krijgt hiervoor advies van de dienst Gelijke Kansen.

De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro. Het toegekende bedrag wordt ten laatste 30 dagen na de beslissing gestort. De dienst Gelijke Kansen kan vragen om de eindafrekening en uitvoering van het project te controleren.