Projectsubsidies jeugdinitiatieven

PROJECTSUBSIDIE JEUGDINITIATIEVEN AANVRAGEN

Ben je de organisator van een project voor en door jongeren of richt je een jeugdvereniging op? Dan kan je een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven aanvragen. Check hieronder of je project aan de voorwaarden voldoet en lees zeker ook eens het reglement. Daar vind je alles wat je moet weten vooraleer je een aanvraag indient.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


Personen, verenigingen, vzw’s of bedrijven.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


 • Je organiseert een uitzonderlijk of vernieuwend project voor en door jongeren.
 • Je bent een (jeugd)vereniging die een proeftuin wil organiseren binnen haar werking.
 • Je bent een startende jeugdvereniging die nog niet erkend is.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


 • Het project vindt plaats in Vilvoorde.
 • Het project is publiek toegankelijk.
 • Als er voor het project inkomgeld wordt gevraagd, moeten er prijsreducties voor bijzondere doelgroepen gehanteerd worden.
 • Vraag je een projectsubsidie voor een startende jeugdvereniging, dan moet deze vereniging bereid zijn om aan de erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen te voldoen.

Zijn er nog verplichtingen na het verkrijgen van de subsidie?


 • De steun van de stad Vilvoorde moet op alle publicaties en affiches rond het project zichtbaar zijn.
 • Een afvaardiging van het stadsbestuur moet te allen tijde welkom zijn op het evenement of project.

Kan één project meerdere subsidies krijgen?


Nee, hetzelfde project kan niet in aanmerking komen voor andere projectsubsidies bij de stad. Bovendien kan éénzelfde project maximaal 1 keer per kalenderjaar gesubsidieerd worden. In totaal kan het maximaal 3 kalenderjaren aanspraak maken op een subsidie. Een startende jeugdvereniging kan in totaal maar één keer aanspraak maken op de projectsubsidie voor startende jeugdverenigingen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


Het subsidiebedrag is afhankelijk van enkele factoren, zoals de inkomsten en uitgaven van het project, en de mate waarin het project inzet op bepaalde prioriteiten, zoals ze weergegeven worden in het subsidiereglement.

Het subsidiebedrag kan niet hoger zijn dan 1 000 euro. De projectsubsidie voor startende jeugdverenigingen bedraagt maximaal 400 euro. Subsidies worden enkel uitgekeerd zolang het subsidiebudget toereikend is.

Wanneer moeten de subsidies aangevraagd worden?


Vraag de subsidies ten laatste 3 maanden voor aanvang van het project aan.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul onderstaand aanvraagformulier in om de subsidie aan te vragen. Bereid je goed voor vooraleer je een subsidie aanvraagt: zorg ervoor dat je de volgende gegevens vlot kan invullen:

 • een korte omschrijving en eventuele eerdere activiteiten / projecten van de organisator;
 • een nauwkeurige omschrijving en motivering van het project met vermelding van de plaats, de datum en het tijdsverloop of de fasering van het project. Ga hierbij ook in op het doel, de doelgroep en de communicatie;
 • indien van toepassing: een overzicht van de partners en de samenwerking in het kader van het project;
 • een begroting van de inkomsten en de uitgaven.

Nadat je je aanvraag ingediend hebt, zal je binnen de 30 dagen een beslissing over je subsidieaanvraag ontvangen.