Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking

PROJECTSUBSIDIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANVRAGEN

Het Vilvoordse stadsbestuur wil de kennis van en de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking bij de bevolking vergroten, het draagvlak voor bestaande solidariteitscampagnes verbreden en een klimaat van verdraagzaamheid bevorderen.

Jaarlijks wordt op de begroting een budget voor ontwikkelingssamenwerking voorzien dat verdeeld wordt volgens een subsidiereglement.
De verenigingen die specifiek actief zijn op het vlak van informatieverstrekking en bewustmaking rond de oorzaken van armoede en onrechtvaardigheid in de wereld worden ondersteund door een werkingssubsidie.

Verder gaat er jaarlijks een bedrag naar structurele hulp in de Derde Wereld via 11.11.11 als koepel van structureel werkende ngo's. Dat biedt immers de garantie dat de projecten op hun ontwikkelingsrelevantie getoetst zijn en opgevolgd worden.
Vilvoordse verenigingen of scholen die een specifiek project in een land uit het Zuiden willen steunen, kunnen hiervoor ook een projectsubsidie aanvragen.