Recyclagepark

De recyclageparken zijn enkel toegelaten na reservatie. U kan reserveren via https://incovo.mijnrecyclagepark.be (op dinsdag zijn de recyclageparken vrij toegankelijk, er kunnen dan wel wachtrijen zijn).

Bij de recyclageparken van INCOVO kan je terecht om kleinere hoeveelheden huishoudelijk afval in te leveren.

Afspraken

Op de recyclageparken gelden een aantal afspraken.

INCOVO wil de aangevoerde afvalstoffen maximaal kunnen recycleren. Daarom vragen ze iedereen om de sorteerregels zo goed mogelijk toe te passen.

Daarnaast moeten recyclageparken voor alle bezoekers een veilige en propere plek blijven. Ieder moet het nodige doen om het bezoek aan de recyclageparken vlot en efficiënt te laten verlopen, zodat files en wachttijden beperkt blijven.

Openingsuren

Bekijk hier de openingsuren van het dichtstbijzijnde recyclagepark.