Referentieadres als Belg aanvragen

Om de verwerking van uw dossier zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de nodige documenten over te maken aan burgerzaken@vilvoorde.be. De dienst Burgerzaken zal contact met u opnemen.

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon.

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning),
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin,
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin,
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin,
 • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen,
 • u hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen,
 • de beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet uw verblijfplaats (domicilie) zijn. U mag er niet overnachten of goederen stockeren.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW.

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u bent dakloos,
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister,
 • u hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon.

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet woont),
 • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Met dat akkoord kan de bewoner aantonen aan bv. schuldeisers en deurwaarders dat u niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

Voor de nodige documenten neemt u contact op met de gemeente waar u een referentieadres neemt.

Opgelet: een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW.

U dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar u normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet. Voor verder informatie verwijzen wij je door naar het OCMW.

Wat meebrengen

Referentieadres bij een natuurlijke persoon.

 • De identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen.
 • De identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen.
 • De nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden.