RegenPlus

Met het project RegenPlus verzamelt De Watergroep kennis rond het hemelwaterverbruik in Vlaanderen en de vullingsgraad van hemelwaterputten. Daarnaast wil De Watergroep kijken naar de impact van weersvoorspellingen op drink- en hemelwaterverbruik. Met deze kennis hopen ze naar de toekomst toe het drinkwaterverbruik en de bijhorende drinkwaterfactuur te verlagen.

Slimmer inzetten van hemelwaterputten

Door de klimaatverandering worden we steeds meer geconfronteerd met langdurige periodes van droogte, meer intense regenbuien en nattere winters. Dit heeft gevolgen voor de stad, haar inwoners, de rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven.

In tijden van langdurige droogte neemt de leveringszekerheid van drinkwater af en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast of overstromingen.

In Vlaanderen hebben heel wat burgers een hemelwaterput, maar het inzicht in de voorraad en het verbruik van hemelwater ontbreekt meestal. Hemelwaterputten van inwoners, maar ook van steden en gemeenten worden momenteel onderbenut als bouwsteen naar een meer klimaatrobuust beleid en watervoorziening. Daar wil RegenPlus verandering in brengen. Door een slimme hemelwaterputsensor in te zetten, willen ze aantonen hoe hemelwaterputten effectiever kunnen worden ingezet om steden en gemeenten ‘waterrobuuster’ te maken.

Aanpak

Samen met de lokale besturen zocht De Watergroep naar geschikte deelnemers om aan het burgerparticipatie luik deel te nemen. Een 50-tal burgers uit de gemeente Sint-Genesius-Rode en stad Vilvoorde installeren via een Do-It-Yourself (DIY)-kit een peilmeter in hun hemelwaterput.

Vervolgens zal De Watergroep de vullingsgraad van de particuliere hemelwaterputten in kaart brengen en ook peilen naar de bereidheid van de burger om in de toekomst het niveau te laten ‘sturen’. Aquafin zal samen met Sumaqua op een 5-tal grotere hemelwaterputten bij Tervuren en Zemst niet alleen de vullingsgraad meten, maar de hemelwaterputten ook effectief ‘slim’ sturen.

Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom zijn er in samenwerking met Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer geïnstalleerd. Alle beschikbare data komen samen in 1 dataplatform inclusief dashboard met visualisatie van data, rapportering en interactie. Zowel de projectpartners als de burgers en lokale besturen krijgen toegang tot de data en de bijhorende inzichten.

Meer info

Projectcoördinator: Evelyn De Meyer, De Watergroep – regenplus@dewatergroep.be.

Dit project is een samenwerking tussen De Watergroep, Aquafin, Sumaqua, UGent, VLAKWA en de gemeenten Tervuren, Zemst, Sint-Genesius-Rode en stad Vilvoorde.