Ringtrambus

Met het Ringtrambus-project krijgt het Heldenplein een grondige make-over waar de zachte weggebruiker veel veiliger en comfortabeler zal kunnen oversteken.

Een project van deze omvang kent een lange uitvoeringstermijn. Alle informatie over dit project en de andere 'werken aan de ring', kan je vinden op de projectpagina van Werken aan de Ring.

Wil je graag kort op de bal op de hoogte blijven van deze werken? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

Met de ringtrambus biedt De Lijn een alternatief voor de structurele files in de Noordrand. De Ringtrambus zal belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport. Reizigers kunnen aan deze haltes overstappen op trein, tram of metro.

Heb je concrete vragen?
Dan kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van De Werkvennootschap via heldenpleinvilvoorde@werkenaandering.be

Fase 4: noordzijde Heldenplein, Vuurkruisenlaan, Rubensstraat

In het voorjaar van 2023 verhuist het verkeer naar de nieuw aangelegde infrastructuur op de zuidzijde en leggen we de nieuwe weginfrastructuur van de noordzijde aan. De Nowélei (Jean Baptiste) wordt afgesloten voor verkeer als we deze kruispunttak vernieuwen. De Stationlei zal ook een aantal weken onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer tussen de Witherenstraat en het Heldenplein. Enkel bussen van De lijn blijven hun doorgang behouden. Wanneer we de kruispunttak van de Lange Molenstraat/Portaelsplein vernieuwen, is deze niet beschikbaar voor het verkeer. De aansluitingen van de Nowélei (Jean Baptiste) en de Stationlei zijn dan wel weer open. Op de Vuurkruisenlaan, over de Europabrug en in de Rubensstraat aan de overzijde van het kanaal kan verkeer in beide richtingen passeren op de vernieuwde zuidkant over één rijstrook per richting.

Fasering van de werken

In de toekomst zorgt de nieuwe Ringtrambus, een initiatief van de Vlaamse Overheid, voor een slim en vlot openbaar vervoer dankzij aparte busbanen.

In verschillende fases worden daarom de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en de Rubensstraat aangepakt.

Meer informatie over de werken vind je via www.heldenpleinvilvoorde.be