Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omschrijving

Sinds mei 2021 werken we aan een nieuwe Rooseveltlaan (Franklin). We willen de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur namelijk verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier meer ruimte krijgen.

De koppen van de laan aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), richten we in als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid. De focus van het project ligt op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

Het groene karakter en het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein blijft behouden.

Timing en fasering van de werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. 

Als 1ste fase werd de zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), kant Guldenschaapstraat en Frans Geldersstraat, vernieuwd. Deze zone is klaar en weer open voor alle weggebruikers.

Als 2de fase werd de noordzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), aan de kant van de school, uitgerust met een ruim fiets- en voetpad en een nieuwe rijweg voor het gemotoriseerd verkeer. Deze zone is sinds 8 november 2021 weer voor iedereen toegankelijk.

Fase 3 betrof de heraanleg van de zijde aan de Mechelsestraat en Mechelsesteenweg. De rijweg van de Mechelsestraat tussen de Spuymolenstraat en de Drenkplaatsstraat verdwijnt zodat we het Rooseveltplein kunnen vergroten tot tegen de gevels van de horecazaken. We maken er een gezellig groen plein van met zitbanken, een waterpartij en terrasruimte voor de cafés en brasseries.

Fase 4 en fase 5: het kruispunt van de Rooseveltlaan (Franklin) met de Hendrik I-lei werd helft per helft vernieuwd. Het vernieuwde kruispunt biedt meer ruimte en veiligheid aan busgebruikers, fietsers en voetgangers.

Fase 6: de vernieuwde zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), vanaf de Hendrik I-lei tot en met de Campionlei (Ferdinand) is sinds 27 maart 2023 in gebruik. Tijdens deze fase werd ook de Toekomststraat heraangelegd.

Laatste fase tot eind april 2023

Als laatste stap vernieuwen we nu nog de noordelijke zijde van de Rooseveltlaan (Franklin), vanaf de Bolwerkstraat tot de Hendrik l-lei.
De werfzone is niet toegankelijk en de kruispunten met de Bolwerkstraat en Groenstraat zijn afgesloten om mee te worden vernieuwd.
We willen de werken afronden tegen de Jaarmarkt van 1 mei 2023.
Onderaan deze pagina vind je het actuele routeplan met aanduiding van de werfzone.

Huidige verkeersmaatregelen

De Bolwerkstraat is weer via de normale weg bereikbaar: Rooseveltlaan (Franklin) > Campionlei (Ferdinand) > Leuvensestraat. In de straat rij je tijdelijk in dubbelrichting omdat de Bolwerkstraat doodlopend is aan de werken.

Om vanaf de Leuvensestraat richting Far-West / Zemst te rijden, neem je de Nijverheidsstraat, Sobrystraat en Tinelstraat om de Hendrik I lei te bereiken.

In de Groenstraat geldt tussen de Benoitstraat (Peter) en de werf plaatselijk dubbelrichtingsverkeer. Voor de Groenstraat, Benoitstraat (Peter) en Blockxstraat (Jan) rij je vanaf de Hendrik I lei naar de Benoitstraat (Peter) en zo naar je bestemming. Kom je vanuit Far-West dan kan je aan Dreamland de doorsteek in de Hendrik I lei gebruiken om te keren.

Praktische afspraken voor wie in de werfzone woont

De werfzone is afgesloten voor verkeer. Ook voor bewoners! Parkeer je wagen voor de start van de werken buiten de werfzone. Te voet en met de fiets blijft je woning bereikbaar.

Heb je een oprit of garage?

Je oprit of garage is tijdens de werken niet toegankelijk. Bij de Parkeershop Vilvoorde aan de Grote Markt kan je de nummerplaat doorgeven van de wagen die normaal op jouw privéparking staat. Zo kan je voor de duur van de werken gratis in de buurt parkeren (zone B). Op www.vilvoorde.be/bewonerskaart kan je zien welke straten tot zone B behoren. Neem deze brief en je identiteitskaart mee om een tijdelijke (gratis) bewonerskaart aan te vragen.

Plaats je huisvuil buiten de werfzone en gebruik tijdelijk gft-zakken

Net als ander verkeer kan ook de vuilniswagen niet in de werfzone rijden. Vanaf 22 februari dien je daarom jouw afval aan de buitenzijde van de werfzone te zetten. We vragen om dit telkens de avond voor de dag van de ophaling te doen en het afval goed bij mekaar te plaatsen. De data van de afvalophalingen wijzigen niet.

Bewoners van de Bolwerkstraat plaatsen hun afval ter hoogte van het CC, bewoners van de Groenstraat doen dat aan kruispunt met Peter Benoitstraat en bewoners van de Rooseveltlaan (zijde Groenstraat) aan de doorgang over nummer 16.

Met INCOVO is afgesproken dat je tijdens de werken tijdelijk speciale gft-zakken mag gebruiken. Voor de duur van de werken moet je de gft-container dus niet gebruiken (mag wel) en kan je groente-, fruit- en tuinafval in deze zakken aanbieden. Per woning kan je een rol gft-zakken gaan ophalen aan het onthaal in het stadhuis (ingang Lange Molensstraat), dit op vertoon van deze brief en je identiteitskaart.

Bereikbaarheid

  • De wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt blijft steeds bereikbaar tijdens de werken. Je kan je favoriete marktkraam terugvinden op zijn vertrouwde plek.
  • De parking op het centrale plein blijft tijdens alle fases toegankelijk. Wel zal het aantal toegangen beperkt zijn, afhankelijk van in welke zone er precies wordt gewerkt.
  • De winkels en handelszaken die in de werfzone liggen, blijven te voet bereikbaar. Met de auto zal dit dan tijdelijk niet mogelijk zijn.

Privéparkeerplaatsen en garages kunnen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Gedurende de periode dat je parkeerplaats of garage niet beschikbaar is (werfzone), kan je bij de parkeerwinkel aan de Grote Markt de nummerplaten doorgeven van de wagens die normaal op jouw privéparking staan. Hierdoor kan je tijdelijk je wagen in de buurt parkeren (zone B). Hier kan je zien welke straten tot zone B behoren. 

Blijf op de hoogte

Wil je steeds op de hoogte zijn van het verloop van de werken en de verkeersmaatregelen? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.