Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omschrijving

Sinds mei 2021 werken we aan een nieuwe Rooseveltlaan (Franklin). We willen de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur namelijk verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier meer ruimte krijgen.

De koppen van de laan aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), richten we in als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid. De focus van het project ligt op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

Het groene karakter en het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein blijft behouden.

Archeologisch onderzoek

De Rooseveltlaan (Franklin) was een belangrijke locatie voor de stad tijdens de middeleeuwen. Hier bevonden zich namelijk de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort. Tijdens de uitvoering van de werken worden proefsleuven gegraven ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Timing en fasering van de werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. 

Als 1ste fase werd de zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), kant Guldenschaapstraat en Frans Geldersstraat, vernieuwd. Deze zone is klaar en weer open voor alle weggebruikers.

Als 2de fase werd de noordzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), aan de kant van de school, uitgerust met een ruim fiets- en voetpad en een nieuwe rijweg voor het gemotoriseerd verkeer. Deze zone is vanaf 8 november 2021 weer voor iedereen toegankelijk.

Fase 3 betreft de heraanleg van de zijde aan de Mechelsestraat en Mechelsesteenweg. De rijweg van de Mechelsestraat tussen de Spuymolenstraat en de Drenkplaatsstraat verdwijnt zodat we het Rooseveltplein kunnen vergroten tot tegen de gevels van de horecazaken. We maken er een gezellig groen plein van met zitbanken, een waterpartij en terrasruimte voor de cafés en brasseries. Deze fase duurt tot begin 2022.

Vanaf half februari 2022 vernieuwen we de eerste helft (kant marktplein) van het kruispunt Rooseveltlaan (Franklin) x Hendrik I-lei. Deze 4de fase duurt tot begin mei. Vanaf dan pakken we de andere kruispunthelft aan (weghelft richting Zemst). Deze 5de fase neemt ruim anderhalve maand in beslag. 

Het oostelijke deel van de Rooseveltlaan (Franklin), tussen de Nowélei (Jean Baptiste) en de Campionlei (Ferdinand) vernieuwen we in twee grote fasen. Eerst is de zuidkant aan de beurt (fase 6) en als laatste en 7de fase de noordkant. Tegen eind 2022 willen we de werken graag afronden.

Huidige verkeersmaatregelen

Met de auto

Van 2 mei tot eind juni kan verkeer vanuit het centrum niet via de N1 Nowélei (Jean-Babtiste) staduitwaarts rijden. Ter hoogte van de werken aan het kruispunt met de Rooseveltlaan (Franklin) is de Hendrik I-lei richting Far-West / Zemst afgesloten. De N1 kan je enkel in de richting van het centrum gebruiken (stadinwaarts). Richting Zemst geldt een omleiding via de Schaarbeeklei, Machelenstraat, Vilvoordelaan en Woluwelaan. 

Het westelijke deel van het Rooseveltplein (kant markt) kan je vanuit Zemst opnieuw bereiken (rechts-in). Je kan vanaf deze zijde ook weer de Nowélei (Jean-Babtiste) richting centrum opdraaien. Aan de oostzijde kant (cc het bolwerk) zijn de aansluitingen van de Rooseveltlaan (Franklin) met de Hendrik I-lei onderbroken. Je kan niet uitrijden naar de N1.

Vanuit het centrum blijft de Toekomststraat bereikbaar, maar kan je niet verder rijden want de N1 Nowélei (Jean-Babtiste) loopt dood tegen de werfzone. Ook zijn de twee oostelijke wegdelen van de Rooseveltlaan (Franklin) afgesloten t.h.v. de werken. In beide delen geldt tijdelijk dubbelrichting voor plaatselijk verkeer.

Met de bus

Bussen van De Lijn rijden vanaf 2 mei opnieuw via de N1 van Zemst richting het Heldenplein. In omgekeerde richting (naar Zemst) kan de bus niet meer passeren en volgt De Lijn een aangepaste route via o.a. de Lange Molensstraat, Vlaanderenstraat en Mechelsesteenweg.

De haltes ‘Leuvensestraat’ ; ‘Nowélei’ ; ‘Verhaerenstraat’ ; ‘Kerkhof’ richting Zemst zijn tot eind juni niet bediend. Er zijn vervanghaltes aan de Tyndale parking, de Vermeylensstraat (August) en de Asiat-site. De halte Vilvoorde Leuvensestraat wordt vervangen door halte Vilvoorde Stadhuis.

Met de fiets of te voet

Te voet of met de fiets kan je de werken passeren. Aan de werfzone steek je de Hendrik I- lei / Nowélei (Jean Baptiste) over op de aangeduide plaatsen. 

Bereikbaarheid

  • De wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt blijft steeds bereikbaar tijdens de werken. Je kan je favoriete marktkraam terugvinden op zijn vertrouwde plek.
  • De parking op het centrale plein blijft tijdens alle fases toegankelijk. Wel zal het aantal toegangen beperkt zijn, afhankelijk van in welke zone er precies wordt gewerkt.
  • De winkels en handelszaken die in de werfzone liggen, blijven te voet bereikbaar. Met de auto zal dit dan tijdelijk niet mogelijk zijn.

Privéparkeerplaatsen en garages kunnen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Gedurende de periode dat je parkeerplaats of garage niet beschikbaar is (werfzone), kan je bij de parkeerwinkel aan de Grote Markt de nummerplaten doorgeven van de wagens die normaal op jouw privéparking staan. Hierdoor kan je tijdelijk je wagen in de buurt parkeren (zone B). Hier kan je zien welke straten tot zone B behoren. 

Blijf op de hoogte

Wil je steeds op de hoogte zijn van het verloop van de werken en de verkeersmaatregelen? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.