Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omschrijving

Sinds mei 2021 werken we aan een nieuwe Rooseveltlaan (Franklin). We willen de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur namelijk verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier meer ruimte krijgen.

De koppen van de laan aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), richten we in als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid. De focus van het project ligt op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

Het groene karakter en het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein blijft behouden.

Archeologisch onderzoek

De Rooseveltlaan (Franklin) was een belangrijke locatie voor de stad tijdens de middeleeuwen. Hier bevonden zich namelijk de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort. Tijdens de uitvoering van de werken worden proefsleuven gegraven ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Timing en fasering van de werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. 

Als 1ste fase werd de zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), kant Guldenschaapstraat en Frans Geldersstraat, vernieuwd. Deze zone is klaar en weer open voor alle weggebruikers.

Als 2de fase werd de noordzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), aan de kant van de school, uitgerust met een ruim fiets- en voetpad en een nieuwe rijweg voor het gemotoriseerd verkeer. Deze zone is sinds 8 november 2021 weer voor iedereen toegankelijk.

Fase 3 betrof de heraanleg van de zijde aan de Mechelsestraat en Mechelsesteenweg. De rijweg van de Mechelsestraat tussen de Spuymolenstraat en de Drenkplaatsstraat verdwijnt zodat we het Rooseveltplein kunnen vergroten tot tegen de gevels van de horecazaken. We maken er een gezellig groen plein van met zitbanken, een waterpartij en terrasruimte voor de cafés en brasseries. De aannemer werkt nog tot in oktober 2022 aan de afwerking van de waterpartij met fonteinen.

Fase 4 en fase 5: van eind februari 2022 tot het bouwverlof 2022 werd het kruispunt van de Rooseveltlaan (Franklin) met de Hendrik I-lei helft per helft vernieuwd. Het vernieuwde kruispunt biedt meer ruimte en veiligheid aan busgebruikers, fietsers en voetgangers.

Tijdens de laatste 2 fasen vernieuwen we het oostelijke deel van de Rooseveltlaan (Franklin), tussen de Nowélei (Jean Baptiste) en de Campionlei (Ferdinand). Eerst is de zuidkant aan de beurt. Fase 6 start op maandag 29 augustus 2022. De noordzijde pakken we aansluitend aan. Fase 7 is de laatste stap van het project en hopen we tegen eind 2022 af te ronden.

Huidige verkeersmaatregelen

Met de auto

Momenteel veroorzaken de werken slechts beperkte hinder. Enkel de zuid-oostelijke tak van de Rooseveltlaan (Franklin) is afgesloten. Dit is de rijweg vanaf de Nowélei (Jean-Baptiste) richting Campionlei (Ferdinand). Tot ongeveer medio september 2022 is het stuk (huisnummers 55 tot 75) tot aan het kruispunt met de Toekomststraat afgesloten voor verkeer. 

Halfweg september vergroot de werfzone tot aan de Campionlei (Ferdinand) en gaat ook de Toekomststraat tussen het Rooseveltplein en de Nowélei (Jean-Baptiste) op de schop. Voor ongeveer twee maanden is hier dan geen autoverkeer mogelijk.

Met de bus

Het openbaar vervoer ondervindt momenteel geen hinder door de werken aan het Rooseveltplein.

Met de fiets of te voet

Ook te voet of met de fiets kan je overal door. Enkel in de werfzone van fase 6, zuidoostelijke deel van Rooseveltlaan (Franklin), dien je met de fiets aan de hand de werken te passeren.

Bereikbaarheid

  • De wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt blijft steeds bereikbaar tijdens de werken. Je kan je favoriete marktkraam terugvinden op zijn vertrouwde plek.
  • De parking op het centrale plein blijft tijdens alle fases toegankelijk. Wel zal het aantal toegangen beperkt zijn, afhankelijk van in welke zone er precies wordt gewerkt.
  • De winkels en handelszaken die in de werfzone liggen, blijven te voet bereikbaar. Met de auto zal dit dan tijdelijk niet mogelijk zijn.

Privéparkeerplaatsen en garages kunnen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Gedurende de periode dat je parkeerplaats of garage niet beschikbaar is (werfzone), kan je bij de parkeerwinkel aan de Grote Markt de nummerplaten doorgeven van de wagens die normaal op jouw privéparking staan. Hierdoor kan je tijdelijk je wagen in de buurt parkeren (zone B). Hier kan je zien welke straten tot zone B behoren. 

Blijf op de hoogte

Wil je steeds op de hoogte zijn van het verloop van de werken en de verkeersmaatregelen? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.