Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omschrijving

Sinds mei 2021 werken we aan een nieuwe Rooseveltlaan (Franklin). We willen de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur namelijk verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier meer ruimte krijgen.

De koppen van de laan aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), richten we in als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid. De focus van het project ligt op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

Het groene karakter en het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein blijft behouden.

Timing en fasering van de werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. 

Als 1ste fase werd de zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), kant Guldenschaapstraat en Frans Geldersstraat, vernieuwd. Deze zone is klaar en weer open voor alle weggebruikers.

Als 2de fase werd de noordzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), aan de kant van de school, uitgerust met een ruim fiets- en voetpad en een nieuwe rijweg voor het gemotoriseerd verkeer. Deze zone is sinds 8 november 2021 weer voor iedereen toegankelijk.

Fase 3 betrof de heraanleg van de zijde aan de Mechelsestraat en Mechelsesteenweg. De rijweg van de Mechelsestraat tussen de Spuymolenstraat en de Drenkplaatsstraat verdwijnt zodat we het Rooseveltplein kunnen vergroten tot tegen de gevels van de horecazaken. We maken er een gezellig groen plein van met zitbanken, een waterpartij en terrasruimte voor de cafés en brasseries.

Fase 4 en fase 5: het kruispunt van de Rooseveltlaan (Franklin) met de Hendrik I-lei werd helft per helft vernieuwd. Het vernieuwde kruispunt biedt meer ruimte en veiligheid aan busgebruikers, fietsers en voetgangers.

Fase 6: de vernieuwde zuidzijde van de Rooseveltlaan (Franklin), vanaf de Hendrik I-lei tot en met de Campionlei (Ferdinand) is sinds 27 maart 2023 in gebruik. Tijdens deze fase werd ook de Toekomststraat heraangelegd.

De aannemer is volop bezig met de laatse afwerkingen ook de fonteinzone zal verder woren afgewerkt.

Blijf op de hoogte

Wil je steeds op de hoogte zijn van het verloop van de werken en de verkeersmaatregelen? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.