Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omschrijving

Sinds maandag 17 mei 2021 werken we aan een nieuwe Rooseveltlaan (Franklin). We willen de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur namelijk verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier meer ruimte krijgen.

De koppen van de laan aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), richten we in als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid. De focus van het project ligt op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

Het groene karakter en het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein blijft behouden.

Archeologisch onderzoek

De Rooseveltlaan (Franklin) was een belangrijke locatie voor de stad tijdens de middeleeuwen. Hier bevonden zich namelijk de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort. Tijdens de uitvoering van de werken worden proefsleuven gegraven ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Timing en fasering van de werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. We starten aan de kant van de Guldenschaapstraat in de zone vanaf de Mechelsestraat tot aan de Nowélei (Jean Baptiste). Fase 1, in het rood op het faseringsplan, duurt tot vlak na het bouwverlof (begin augustus) 2021. Enkel de eerste week van het bouwverlof (12 juli) werkt de aannemer nog én begin augustus.

In fase 2 wordt gewerkt aan de noordzijde tussen de Hendrik I lei en de Mechelsesteenweg. Fase 2, in het oranje op het faseringsplan, start dinsdag 3 augustus en duurt tot eind september.

Meer informatie over de werken in de volgende fases volgt later.

Verkeersmaatregelen tijdens de werken 

Omleiding tijdens fase 1 (vanaf 17 mei):

Omdat de werfzone niet toegankelijk is voor verkeer volg je een omleiding via de Mechelsestraat, de Vlaanderenstraat, de Lange Molenstraat en het Heldenplein of via de Mechelsesteenweg. De Rooseveltlaan (Franklin) aan de school is wel nog bereikbaar.

Tijdens deze fase voeren we in de Hellingstraat ook tijdelijk tweerichtingsverkeer in. Dit op het stuk tussen de Geldersstraat (Frans) en de Guldenschaapstraat. Zowel de Geldersstraat (Frans) als de Guldenschaapstraat kan je tijdens fase 1 van de werken namelijk niet bereiken via de Rooseveltlaan (Franklin). Bestemmingsverkeer rijdt zolang langs de Hellingstraat.

Rijweg en kruispunten in fase 1 afgesloten tot na bouwverlof

Vanaf vrijdag 9 juli worden voor het storten van het beton de kruispunten Geldersstraat (Frans) en Guldenschaapstraat afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers. Het beton moet 3 weken uitharden waardoor gemotoriseerd verkeer niet is toegelaten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen één week na het storten van het beton de twee kruispunten gebruiken.

De eerste week van het bouwverlof werkt de aannemer nog. In de week van 12 juli trekt hij namelijk het asfalt van het fietspad en de rijweg. Meteen na het bouwverlof, in de week van 2 augustus, worden de aansluitingen van de Geldersstraat (Frans) en Guldenschaapstraat ter hoogte van het betonnen hellend vlak in betonstraatstenen aangewerkt, waarna het verkeer weer overal door kan.

Opgelet: beton- en asfaltwerken zijn erg weersgevoelig. Wanneer het te nat of te warm is, schuift de timing op.

Omleiding tijdens fase 2 (vanaf 3 augustus)

In fase 2, vanaf 3 augustus, wordt gewerkt aan de noordzijde tussen de Hendrik I lei en de Mechelsesteenweg. De werfzone is niet toegankelijk voor verkeer. Via een omleiding kan je vanaf de Hendrik I lei, langs de Consciencestraat (Hendrik) en de Mechelsesteenweg de Tyndale parking en de nieuw aangelegde zuidkant bereiken. Vanaf de Mechelsestraat kan je de nieuwe rijweg (fase 1) richting de Nowélei (Jean Baptiste) gebruiken. Ook de parking op het plein is toegankelijk via de omleiding en de zuidkant.

Voetgangersdoorsteken naar school tijdens fase 2

Haaks door de werfzone worden twee passages voor voetgangers voorzien om van het plein de werf over te steken en naar de zijde van de scholen te gaan. We willen echter vragen om deze oversteekbeweging zo veel mogelijk te beperken. We raden aan om te voet te komen vanaf de buitenzijden van het plein, namelijk via de Mechelsesteenweg en de Hendrik I lei, en steeds aan de kant van de school langs de werken te passeren. Zo hoef je de werfzone, waar heel wat machines rijden, niet over te steken. Wie met de fiets komt, doet best hetzelfde en stapt daarbij met de fiets aan de hand langs de werf. Ouders die hun kind(eren) met de wagen brengen, kunnen parkeren op de Tyndale parking.

Bereikbaarheid

  • De wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt blijft steeds bereikbaar tijdens de werken. Je kan je favoriete marktkraam terugvinden op zijn vertrouwde plek.
  • De parking op het centrale plein blijft tijdens alle fases toegankelijk. Wel zal het aantal toegangen beperkt zijn, afhankelijk van in welke zone er precies wordt gewerkt.
  • De winkels en handelszaken die in de werfzone liggen, blijven te voet bereikbaar. Met de auto zal dit dan tijdelijk niet mogelijk zijn.

Privéparkeerplaatsen en garages kunnen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Gedurende de periode dat je parkeerplaats of garage niet beschikbaar is (werfzone), kan je bij de parkeerwinkel aan de Grote Markt de nummerplaten doorgeven van de wagens die normaal op jouw privéparking staan. Hierdoor kan je tijdelijk je wagen in de buurt parkeren (zone B). Hier kan je zien welke straten tot zone B behoren. 

Blijf op de hoogte

Wil je steeds op de hoogte zijn van het verloop van de werken en de verkeersmaatregelen? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.