Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn vastlegt. Dit beleidsdocument brengt samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die meespelen in de ruimtelijke ordening.

Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, op de behoeftes van zowel de huidige als toekomstige generaties. De ruimtelijke behoeften van verschillende maatschappelijke activiteiten worden tegen elkaar afgewogen, rekening houdend met:

 • de draagkracht,
 • de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu,
 • de sociale, economische en culturele gevolgen.

DOWNLOAD HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VILVOORDE

Hoe zit een ruimtelijk structuurplan in elkaar?

Hoe zit een ruimtelijk structuurplan in elkaar?

Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit 3 onderdelen: een bindend deel, een richtinggevend deel en een informatief deel.

 1. Het bindend gedeelte: actieprogramma noodzakelijke maatregelen

Het bindend gedeelte bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uit te kunnen voeren. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma waarvan de uitvoering controleerbaar is.

 1. Het richtinggevend deel: doelstellingen, prioriteiten en gevolgen

In het richtinggevend deel wordt o.a. de visie op ontwikkeling weergegeven. De overheid mag niet van het richtinggevend deel afwijken, tenzij wegens onvoorziene ruimtelijke behoefte van verschillende maatschappelijke activiteiten.

Dit deel bevat:

 • de doelstellingen en de prioriteiten,
 • de economische, sociale, culturele, agrarische, mobiliteits-, natuur- en milieubehoeften en diens gevolgen,
 • de maatregelen, middelen, instrumenten en acties tot uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.
 1. Het informatief deel: achtergrondinformatie

In het informatief deel worden de belangrijkste elementen aangekaart die grenzen stellen aan de bestaande ruimtelijke structuur qua vorm en functie.

Dit deel bevat:

 • een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande fysische ruimtelijke toestand,
 • een beschrijving, analyse en evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid,
 • een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten,
 • het verband met hogere ruimtelijke structuurplannen of plannen van aanleg.

Ministeriële goedkeuring

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde werd door de minister goedgekeurd op 5 september 2003 (publicatie Belgisch Staatsblad: 24 september 2003).