Schoolmenu

Met het project Schoolmenu wil het stadsbestuur lagere scholen ondersteunen om gezonde voeding aan te bieden aan alle kinderen.

Iedere dag met een gevulde en gezonde brooddoos naar school vertrekken is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms ontbreekt het ouders aan tijd of kennis om een gezonde lunch mee te geven. In andere gevallen zijn er niet voldoende financiële middelen om dit dagelijks te doen.

Met het Schoolmenu heeft iedere geïnteresseerde school de vrijheid om te kiezen op welke manier ze een voedingsaanbod realiseren. Dit kan gaan van gezonde tussendoortjes, fruit in de klas, ontbijtmanden of soep. De concrete invulling hangt af van het aantal leerlingen met lege brooddozen, de logistieke mogelijkheden op school of het aantal vrijwilligers.

Wil je als vrijwilliger meewerken aan projecten op een Vilvoordse school; fruit snijden, soep maken of ontbijtmomenten ondersteunen? Ben je een lokale handelaar of werk je in de voedingssector en wil je graag iets betekenen voor kinderen met een rammelende maag op de schoolbanken? Neem contact op met het Sociaal Huis via gezonde.voeding@vilvoorde.be.

Brood(doos)nodig

Om het project te realiseren werken we samen met Brood(doos)nodig. Zij organiseren een systeem waarbij iedereen een financiële gift kan doen die rechtstreeks naar de scholen gaat om gezonde voeding mee te kopen.

Wil je graag financieel een steentje bijdragen? Dat kan via https://enchantevzw.be/brooddoosnodig/#brooddoos-doneren. Je kan een gift doen aan een Vilvoordse school of aan de algemene pot. Die pot wordt per kwartaal verdeeld over alle deelnemende scholen.