Sustainable Development Goals (SDG)

Op 25 september 2019 vierde de wereld de 4e verjaardag van ondertekening van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. De SDGs richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers.

Op 23 september 2019 ondertekende stad Vilvoorde het ‘SDG-Charter’. Al meer dan 80 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden deze engagementsverklaring. Vilvoorde koos ervoor de verklaring te ondertekenen tijdens de Week van de Duurzaamheid (18-25 september).

Met de ‘Sustainable Development Goals’ als leidraad wil Vilvoorde een voortrekker zijn op vlak van lokaal duurzaamheidsbeleid. Dat houdt in dat er duidelijke toekomstkeuzes gemaakt worden inzake mobiliteit, woonbeleid, afvalbeleid, energiebeleid en ruimtelijke ordening. De echte sleutel tot succes is de betrokkenheid van inwoners, in het bijzonder onze jongeren, onze ondernemers en onze ‘duurzame helden’. Je vindt de duurzame Vilvoordse helden hier.