Signalisatievergunning

SIGNALISATIEVERGUNNING AANVRAGEN (enkel met GIPOD-nummer)

Wat?

Voert u werken uit als aannemer of nutsmaatschappij op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Als werfleider bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de werfsignalisatie en het parkeerverbod.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • Werken waarvoor openbaar domein moet worden opgebroken zoals nuts- of wegeniswerken.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • Heraanleg van straten en pleinen.
  • Herstellingen aan voetpaden, fietspaden, rijbaan of bermen.
  • Grote infrastructuurwerken.

Voorwaarden

U hebt toelating nodig van de overheid en of van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Wanneer vergunning aanvragen?

  • Minimum 20 werkdagen voor de start van de werken voor een aanvraag ‘Groot werk’
  • Minimum 6 werkdagen voor de start van de werken voor een aanvraag ‘Werf met beperkte signalisatie’.