Slachtbewijs aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAk

Welke dieren mag je niet zelf slachten?

Het is verboden schapen, geiten, varkens of groot wild, elders dan in een slachthuis te slachten, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van het lokale bestuur. Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet u zich voorafgaand eenmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de lokale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis worden geslacht.

Procedure bij een slachting in het slachthuis

Wanneer je een dier wil slachten moet je je als eigenaar laten registreren bij team Economie. Je ontvangt hierbij een registratienummer (het is mogelijk dat de eigenaar al over een registratienummer beschikt via Sanitel). Deze registratie gebeurt maar éénmaal, ongeacht het dier. De registratie moet minstens 2 dagen voor de slachting gebeuren. Het registratienummer moet voorgelegd worden in het slachthuis samen met het beslagnummer (8 cijfers) van het te slachten dier. Heb je geen registratienummer, dan krijg je van de keurder geen toelating tot slachten

Wat moet je meebrengen

Wanneer je de aanvraag persoonlijk bij de dienst Burgerzaken doet:

  • Je identiteitskaart,
  • Het volledige beslagnummer (oornummer) van het dier,
  • Indien gekend het FAVV-registratienummer.