Sociale huisvesting

Wie een sociale woning wil huren of kopen, kan zich kandidaat stellen bij de woonmaatschappij die actief is op het grondgebied van stad Vilvoorde: De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. Op hun website vind je allerhande info over sociaal wonen, bijzonderheden over woonprojecten en hun diensten.

Wie zich kandidaat wil stellen voor een sociale woning, kan dat via het centraal inschrijvingsregister. Indien u reeds ingeschreven bent op de wachtlijst, kan u via die weg uw inschrijving online bekijken en aanpassen. Meer informatie over dit centraal inschrijvingsregister vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.

De taken van de voormalige Sociale verhuurkantoren (SVK’s) worden sinds 2023 opgenomen door de woonmaatschappijen. Zij huren woningen op de private markt om onder te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Als eigenaar heb je het voordeel dat administratieve taken, het vorderen van huurgeld, toezicht op onderhoud wordt opgevolgd door de woonmaatschappij. Bijkomende informatie over inschrijvingsmogelijkheden en/of toelatingsvoorwaarden bekom je bij de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.