Sociale huisvesting

Wie een sociale woning wil huren of kopen, kan zich kandidaat stellen bij de volgende instanties.

De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is actief in de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de deelgemeente Muizen (stad Mechelen). Op hun website vind je allerhande info over sociaal wonen, bijzonderheden over woonprojecten en hun diensten.

Providentia is een huisvestingsmaatschappij met projecten die zich over 26 gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde uitstrekken. Ze realiseren de bouw van sociale huur- en koopwoningen en bemiddelen in het toestaan van de Vlaamse Woonlening.

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private markt om onder te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Het Sociaal Huis van Vilvoorde heeft met het sociaal verhuurkantoor West-Brabant (Webra) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Als eigenaar heb je het voordeel dat administratieve taken, het vorderen van huurgeld, toezicht op onderhoud wordt opgevolgd door het SVK. Bijkomende informatie over inschrijvingsmogelijkheden en/of toelatingsvoorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Met behulp van een specifiek op Vlaams Brabant gericht investeringsfonds realiseert Vlabinvest o.a. huur- en koopwoningen in haar werkgebied: de Vlaamse rand rond Brussel, inclusief het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde.