Stallen van bouwmateriaal op het openbaar domein

INNAME OPENBAAR DOMEIN AANVRAGEN (werkt niet met Internet Explorer)

Voor het uitvoeren van werken aan je woning is het vaak nodig om een gedeelte van het openbaar domein in te nemen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een stelling, een container, een bouwkraan of het tijdelijk stallen van allerhande materialen. Tot voor kort kon je hiervoor terecht aan het loket in het administratief centrum Portaels, maar van nu af aan kan dit ook digitaal.

Na een eenmalige registratie, kan je via een invulformulier waarop je de aard van bezetting, de periode, locatie en andere nuttige gegevens invult, je aanvraag rechtstreeks indienen bij de dienst openbaar domein en mobiliteit.

Aangezien er soms ook externe adviezen nodig zijn van de lokale politie of de openbare vervoersmaatschappijen dien je een aanvraag best ten minste 3 werkdagen op voorhand in. Nadat de aanvraag goedgekeurd is, word je per e-mail op de hoogte gebracht en kan je online de betaling doorvoeren. Na de betaling kan u de vergunning gewoon bij u thuis afdrukken. Op dit moment zijn volgende retributiebedragen van kracht:

  • plaatsing container: 16,50 euro per dag;
  • plaatsing kraan: 33 euro per dag;
  • plaatsing stelling en alle andere innamen: 0,30 euro per m² per dag, met een minimum van 6 euro.