Stedelijk onderwijs

Centrum

Stedelijke basisschool 't Groentje

Groenstraat 21
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 27 13
E-mail: secretariaat.hetgroentje@sovilvoorde.be - directie.hetgroentje@sovilvoorde.be

Troeven

Onze school kenmerkt zich door een prachtige diversiteit waarin leerlingen, ouders en leerkrachten samen het kloppende hart vormen. We koesteren spel, beweging en gezondheid als essentiële bouwstenen van ons onderwijs. Ons doel is om van onze kinderen zelfstandige leerlingen die stevig in hun schoenen staan te maken. Met een sterke voorbereiding naar het eerste leerjaar leggen we een stevige basis voor de toekomst. Daarnaast omarmen we digitale vooruitgang en stimuleren we de ontwikkeling van hoofd, handen én hart. 

Faubourg

Stedelijke basisschool De Kastanjelaar

Perksestraat 125
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 27 63
E-mail: secretariaat.dekastanjelaar@sovilvoorde.be - directie.dekastanjelaar@sovilvoorde.be

Troeven

Samen spelen, samen leren, samen groeien. Wij zijn een kleinschalige wijkschool met een ervaren leerkrachtenteam gelegen op een steenworp van het centrum van Vilvoorde. Kinderen leren en werken er in een digitaal sterke omgeving. Omdat niet enkel leren maar ook bewegen belangrijk is, beschikt de school over een mooie grote speelplaats voor de lagere school en een afgeschermde groene speeltuin voor de kleuters. Ons onderwijs en onze zorg zijn gebaseerd op het ‘samen’ verhaal: gedeelde zorg is betere zorg.

Houtem

Stedelijke basisschool De Groene Planeet

Trekelsstraat (Karel) 36
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 10 79
E-mail: secretariaat.degroeneplaneet@sovilvoorde.be - directie.degroeneplaneet@sovilvoorde.be

Troeven

Met een speelweide en een buitenklas moedigen we ontdekkend leren aan, terwijl onze schoolbibliotheek en huiswerkklas ruimte bieden voor verdieping en ondersteuning. In onze kleuterschool combineren we verschillende leeftijden in klassen. We differentiëren in vakken zoals spelling, wiskunde en lezen op basis van de behoeften van leerlingen. We gebruiken moderne ICT tools zoals digitale borden, iPads en Chromebooks. Daarnaast hebben we een Okan-werking voor nieuwkomers en focussen we extra op motorische vaardigheden. Culturele, sociale en sportieve uitstapjes verrijken ons lesprogramma. 

Kassei

Stedelijke basisschool Kinderkoppen

Vlierkensstraat 49
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 27 43
E-mail: secretariaat.kinderkoppen@sovilvoorde.be - directie.kinderkoppen@sovilvoorde.be

Troeven

Elke leerling, leerkracht en medewerker wordt gezien als een unieke persoon met eigen passies en talenten. We moedigen onze leerlingen aan om zich volledig te ontplooien en creëren kansen die aansluiten bij hun behoeften en interesses. We focussen op leren, gezondheid en sociaal welzijn, zodat ze kunnen uitgroeien tot veerkrachtige volwassenen. Ons doel is elk kind zich lichamelijk en geestelijk goed laten voelen. Ons duidelijk taalbeleid bevordert goede communicatie met ouders, gebaseerd op heldere boodschappen. In deze positieve sfeer voelen ouders zich welkom, met respect, geduld en solidariteit als onze kernwaarden. 

Koningslo

Stedelijke basisschool De Puzzel

Streekbaan 189
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 267 35 33
E-mail: secretariaat.depuzzel1@vilvoorde.be - directie.depuzzel@vilvoorde.be

Stedelijke basisschool De Puzzel, vestigingsplaats Romeinsesteenweg

Romeinsesteenweg 250
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 267 08 67
E-mail: secretariaat.depuzzel2@sovilvoorde.be - directie.depuzzel@sovilvoorde.be

Troeven

In onze school krijgt elke leerling evenveel aandacht. Elk afzonderlijk deel van de puzzel bieden we een juiste plaats in onze school. We dragen dan ook zorg voor elkaar: zowel voor de leerlingen, de leerkrachten, als de ouders, zodat iedereen zich thuis voelt. Het oplossen van een puzzel is een proces dat heel wat denkwerk vereist. Daarom zoeken we samen met onze leerlingen voor de gepaste weg en ontdekken we daarbij nieuwe pistes, andere verrassende methoden en frisse ideeën, zodat de leerlingen dit later zelfstandig kunnen aanpakken. We bieden onze leerlingen die de school verlaten de nodige bagage om nieuwe puzzels aan te pakken.

Peutie

Stedelijke basisschool De Doening

Aarschotsestraat 94
1800 Vilvoorde (Peutie)
Tel.: 02 251 92 21
E-mail: secretariaat.dedoening@sovilvoorde.be - directie.dedoening@sovilvoorde.be

Troeven

SBS De Doening is een groene dorpsschool, gehuisvest in een moderne en volledig kindvriendelijke omgeving, die kwaliteitsonderwijs biedt. De school ligt vlak aan een natuurgebied. Deze warme school heeft van elke klas maar 1 klas. SBS De Doening gaat voor vriendschap, respect en verbondenheid tussen de leerlingen. Uniek in Vlaanderen is dat SBS De Doening niet alleen inzet op Frans (in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar), maar ook op Engels (in het 5de en het 6de leerjaar).