Ontwerp stedenbouwkundige verordening Mobiliteit

Waarom maken we dit reglement?

De bestaande algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Vilvoorde omvat een heel aantal technische en stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn voor het oprichten van constructies op het grondgebied van de stad Vilvoorde. Dit reglement dateert echter van 2011 en is na 10 jaar aan grondige herziening toe, een aantal van de normen en voorschriften beantwoorden niet langer aan de uitdagingen van vandaag. In een eerste stap heeft het stadsbestuur het initiatief genomen voor de opmaak van een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor alles wat betreft mobiliteit.

De nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening mobiliteit (kortweg Verordening Mobiliteit) omvat stedenbouwkundige voorschriften en normen voor mobiliteitsvoorzieningen. Deze moeten worden nageleefd bij het aanvragen van omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen (bouwen, functiewijzigingen, …), het gaat onder meer over het voorzien van auto- en fietstaanplaatsen bij het realiseren van (bouw)projecten. Het reglement gaat uit van 6 kernprincipes:

  • duurzaam mobiliteitsbeleid,
  • locatiegebonden beleid,
  • levendige straten,
  • kwaliteitsvolle autoparkeer- en fietsstalplaatsen,
  • ruimtelijke kwaliteit,
  • inzicht in mobiliteitseffecten.

De Verordening Mobiliteit zorgt er mee voor dat (bouw)projecten inspelen op de actuele en toekomstige uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en ruimtelijke ordening. Het draagt bij aan een duurzamer Vilvoorde van morgen.

Inspraak

In het kader van de vaststellingsprocedure wordt het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Mobiliteit onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 september 2021 tot en met 7 oktober 2021.

Tijdens de duur het van het openbaar onderzoek is het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening voor iedereen raadpleegbaar. Dit kan op deze webpagina, of na afspraak met de dienst Omgeving op het administratief centrum Portaels.

Vragen, ideeën, opmerkingen of eventuele bezwaren kunnen bezorgd worden via:

  • e-mail: info@vilvoorde.be;
  • aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester schepenen (Grote Markt, 1800 Vilvoorde);
  • per afgifte tegen ontvangstbewijs op het stadhuis (Grote Markt, 1800 Vilvoorde).